Eszkola

Ciepło właściwe co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ciepło właściwe jest wielkością fizyczną, która określa skłonność ciała do łatwiejszej bądź trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej.

Jego wartość zależy od:

- rodzaju substancji

- temperatury substancji w danej chwili

- ciśnienia w jakiej dana substancja się znajduje

Wzór na ciepło właściwe jest prostym przekształceniem wzoru na energię:

\(C_w=\frac{Q}{m\Delta T} [\frac{J}{Kg \cdot K}]\), gdzie:

\(C_w\)- ciepło właściwe  \([\frac{J}{Kg \cdot K}]\)

Q - dostarczone ciepło [J]

m - masa ciała [Kg]

\(\Delta T\)- różnica temperatur [K]

Ciepło właściwe jest wielkością charakterystyczną dla danej substancji w danej temperaturze, jest stałą materiałową. Przykładowe wartości dla niektórych substancji podane są w tabeli: Ciepło właściwe niektórych substancji.

Ciepło właściwe Wasze opinie

5-3 =