Eszkola

Wzór na ciepło właściwe wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło właściwe ma postać:

\(c =\dfrac{Q}{m \Delta T}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(c\) - ciepło właściwe \([\dfrac{J}{kg \cdot K}]\)

\(Q\) - ilość ciepła pobranego przez ciało \([J]\)

\(\Delta T\) - przyrost temperatury \([K]\)

\(m\) - masa ciała \([kg]\)


Wartość ciepła właściwego dowolnego ciała jest równa ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 kg ciała o 1 K (lub stopień Celsjusza).


Jednostki:

\(J\) - dżul

\(K\)  - kelwin

\(kg\) - kilogram


Wzór na ciepło molowe

Wzór na ciepło właściwe - jak stosować w praktyce?

6×1 =
 • A Antek 30.10.2023

  Ok

 • F Franek 16.12.2022

  Okey

 • M Mysia 01.11.2022

  Okey

 • B Basia 25.10.2022

  Ok

 • K Kasia 09.10.2022

  Ok