Eszkola

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji ma postać:

\(\Delta G^o = \Delta H^o - T \cdot \Delta S^o\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta G^o\) - standardowa entalpia swobodna reakcji \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(\Delta H^o\) - standardowa entalpia reakcji \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(T\) - temperatura bezwględna \([K]\)

\(S^o\) - standardowa entropia reakcji \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\)


Standardowa entalpia swobodna reakcji to entalpia swobodna odnosząca się do ciśnienia 1013 hPa.


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(kJ\) - kilodżul

\(J\) - dżul

\(K\) - kelwin


Wzór na entalpię

Wzór na entalpię topnienia

Wzór na entalpię parowania

Wzór na entalpię sublimacji

Wzór na entalpię swobodną (entalpia swobodna Gibbsa)

Prawo Hessa