Eszkola

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji ma postać:

\(\Delta G^o = \Delta H^o - T \cdot \Delta S^o\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta G^o\) - standardowa entalpia swobodna reakcji \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(\Delta H^o\) - standardowa entalpia reakcji \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(T\) - temperatura bezwględna \([K]\)

\(S^o\) - standardowa entropia reakcji \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\)


Standardowa entalpia swobodna reakcji to entalpia swobodna odnosząca się do ciśnienia 1013 hPa.


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(kJ\) - kilodżul

\(J\) - dżul

\(K\) - kelwin


Wzór na entalpię

Wzór na entalpię topnienia

Wzór na entalpię parowania

Wzór na entalpię sublimacji

Wzór na entalpię swobodną (entalpia swobodna Gibbsa)

Prawo Hessa

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji - jak stosować w praktyce?

1×6 =