Eszkola

Wzór na entalpię topnienia wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entalpię topnienia ma postać:

\(\Delta H_{top.} = H_{ciecz.} - H_{cial. st.}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta H_{top.}\) - entalpia topnienia \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\( H_{ciecz.}, H_{cial. st.}\) - entalpie tworzenia \([\dfrac{kJ}{mol}]\)


Entalpia topnienia jest to zmiana entalpii podczas topnienia jednego mola cząsteczek. Zmiana reakcji egzotermicznej jest ujemna \(\Delta H <0)\), natomiast reakcji endotermicznej jest dodatnia \(\Delta H >0)\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(kJ\) - kilodżul

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji

Wzór na entalpię topnienia - jak stosować w praktyce?

8-4 =