Eszkola

Wzór na entalpię parowania wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entalpię parowania ma postać:

\(\Delta H_{par.} = H_{pary} - H_{ciecz.}\)

Wyjaśnienie symboli

\(\Delta H_{par.}\) - entalpia parowania \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(H_{pary}, H_{ciecz.}\) - entalpie tworzenia \([\dfrac{kJ}{mol}]\)


Entalpia parowania jest to zmiana entalpii jednego mola parujących cząsteczek. Zmiana reakcji egzotermicznej jest ujemna \(\Delta H <0)\), natomiast reakcji endotermicznej jest dodatnia \(\Delta H >0)\)

Jednostki:

\(mol\) - mol

\(kJ\) - kilodżul

Wzór na standardową entalpię swobodną reakcji

Wzór na entalpię parowania - jak stosować w praktyce?

9-1 =