Eszkola

Wzór na entalpię sublimacji wzór

Wzór na entalpię sublimacji ma postać:

\(\Delta H_{sub.} = H_{pary} - H_{cial. \: st.}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta H_{sub.}\) - entalpia sublimacji \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(H_{pary}, H_{cial. \: st.}\) - entalpie tworzenia \([\dfrac{kJ}{mol}]\)


Entalpia sublimacji to zmiana entalpii podczas sublimacji jednego mola cząsteczek. Zmiana reakcji egzotermicznej jest ujemna \(\Delta H <0)\), natomiast reakcji endotermicznej jest dodatnia \(\Delta H >0)\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(kJ\) - kilodżul

Wzór na entalpię sublimacji - jak stosować w praktyce?

1+6 =