Eszkola

Wzór na entalpię swobodną (entalpia swobodna Gibbsa) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entalpię swobodną (energię swobodną Gibbsa) ma postać:

\(\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta G\) - entalpia swobodna procesu \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(\Delta H\) - entalpia procesu \([\dfrac{kJ}{mol}]\)

\(T\) - temperatura bezwględna, w której proces zachodzi \([K]\)

\(\Delta S\) - entropia procesu \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\)


\(\Delta G\) jest miarą samorzutności procesu. Jeśli dla reakcji opisanej równaniem \(A + B \rightarrow  AB\) \(\Delta G < 0 \) to proces jest samorzunty, jeśli \(\Delta G > 0\) to proces samorzutny przebiega w kierunku przeciwnym, a jeśli \(\Delta G = 0\) to reakcja jest w stanie równowagi, czyli procesy zachodzą w obu kierunkach.


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(J\) - dżul

\(kJ\) - kilodżul

\(K\) - kelwin


Prawo Hessa

Wzór na entalpię swobodną (entalpia swobodna Gibbsa) - jak stosować w praktyce?

6×5 =