Eszkola

Wzór na standardową entalpię tworzenia wzór

Wzór na standardową entalpię tworzenia ma postać:

\(\Delta H= \underset{i=1}{\overset{}{\Sigma}}\left ( n_iH_i^o \right )_{prod}-\underset{i=1}{\overset{}{\Sigma}}\left ( n_iH_i^o \right )_{substr}\)

gdzie:

\(\Delta H\) - standardowa entalpia tworzenia \([\frac{kJ}{mol}]\),

\(H_i^o\) - molowe ciepło tworzenia \(i\)-tego związku chemicznego \([\frac{kJ}{mol}]\),

\(n_i\) - współczynnik stechiometryczny dla \(i\)-tego związku z równania chemicznego.Wzór na standardową entalpię tworzenia - jak stosować w praktyce?

6-4 =