Eszkola

Wzór na ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej ma postać:

\(\Delta C_p=\sum n_iC_{p_{prod}}-\sum n_iC_{p_{substr}}\)

gdzie:

\(\Delta C_p\) - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej \([\frac{J}{kg\cdot K}]\),

\(n_i\) - współczynnik stechiometryczny dla \(i\)-tego związku w reakcji chemicznej \([-]\),

\(C_{p_{prod}}\) - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla poszczególnych produktów \([\frac{J}{kg\cdot K}]\),

\(C_{p_{substr}}\) - ciepła właściwe przy stałym ciśnieniu dla poszczególnych substratów \([\frac{J}{kg\cdot K}]\).Wzór na ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla reakcji chemicznej - jak stosować w praktyce?

5+6 =