Eszkola

Wzór na stałą ebulioskopową wzór

Wzór na stałą ebulioskopową ma postać:

\(K_b=\cfrac{RT_b^2M_b}{\Delta H_v}\)

gdzie:

\(K_b\) - stała ebulioskopowa \([\frac{K\cdot kg}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa, \(R=8,3144621(75) [\frac{J}{mol\cdot K}]\)

\(T_b\) - absolutna temperatura wrzenia czystego rozpuszczalnika \([K]\),

\(M_b\) - masa molowa rozpuszczalnika \([\frac{kg}{mol}]\),

\(\Delta H_v\) - molarne ciepło parowania \([\frac{J}{mol}]\).

Wzór na stałą ebulioskopową - jak stosować w praktyce?

8-3 =