Eszkola

Stałe ebulioskopowe i krioskopowe

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Stałe ebulioskopowe Eb (lub Ke)

Stała ebulioskopowa jest to wartość, która określa podwyższenie temperatury wrzenia spowodowane rozpuszczeniem 1 mola substancji w 1 kg rozpuszczalnika.

Rozpuszczalnik Eb
[K · kg · mol-1]
kwas etanowy 3,22
propanon 1,80
aminobenzen 3,82
benzen 2,64
metylobenzen 3,40
chlorobenzen 4,36
disiarczek węgla 2,42
cykloheksan 2,92
etanol 1,23
etanian etylu 2,82
etano-1,2-diol 2,26
heksan 2,90
metanol 0,86
nitrobenzen 5,20
pirydyna 2,83
tetrachlorometan 3,80
woda 0,513

Stałe krioskopowe Ek (lub Kk)

Stała krioskopowa jest to wartość, która określa obniżenie temperatury wrzenia spowodowane rozpuszczeniem 1 mola substancji w 1kg rozpuszczalnika; nie zależy od rodzaju substancji rozpuszczonej.

Rozpuszczalnik Ek
[K · kg · mol-1]
kwas metanowy 2,38
kwas etanowy 3,63
aminobenzen 5,23
benzen 5,07
metylobenzen 3,55
o-dimetylobenzen 5,92
m-dimetylobenzen 7,76
p-dimetylobenzen 7,20
nitrobenzen 6,87
pirydyna 4,26
cykloheskan 20,80
cykloheskanol 42,20
etano-1,2-diol 3,11
propano-1,2,3-diol 3,56
woda 1,86

Opinie - Stałe ebulioskopowe i krioskopowe

5+2 =