Eszkola

Mieszaniny oziębiające

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Mieszanina oziębiająca jest to mieszaniana substancji, które tworząc roztwór pochłaniają ciepło z otoczenia wskutek czego prowadzą do jego oziębienia. W tabeli poniżej przedstawiono mieszany oziębiające, ich temperatury, skład oraz stosunek masowy.

Temperatura mieszaniny [oC] Skład mieszaniny Stosunek masowy
0 woda + lód 1 : 1
-2 woda + chlorek amonu 10 : 3
-12 woda + azotan (III) sodu 10 : 6
-15 woda + rodanek amonu 10 : 13
-15 lód + octan sodu 10 : 9
-18 lód + chlorek amonu 10 : 3
-21 lód + chlorek sodu 3 : 1
-25 lód + azotan (V) amonu 1 : 1
-25 lód + chlorek amonu + azotan (V) potasu 1 : 1 : 1
-28 lód + bromek sodu 100 : 65
-30 lód + chlorek potasu 1 : 1
-33 lód + chlorek magnezu 10 : 3
-37 lód + kwas siarkowy (VI) 66% 1 : 1
-40 lód + chlorek wapnia sześciowodny (CaCl2 · 6H2O) 100 : 125
-55 lód + chlorek wapnia sześciowodny (CaCl2 · 6H2O) 100 : 143
-68 etanol + suchy lód
-86 aceton + suchy lód
-98 eter dietylowy + suchy lód
-190 ciekły azot

Opinie - Mieszaniny oziębiające

5-1 =