Eszkola

Właściwości niektórych ciał stałych

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe właściwości niektórych ciał stałych jak: temperatura topnienia i wrzenia przy 1013 hPa oraz gęstość.
Wartości temperatur topnienia i wrzenia ciał stałych zostały również zamieszczone w układzie okresowym pierwiastków.

 

Ciało stałe Temperatura topnienia (krzepnięcia) przy ciśnieniu 1013 hPa [oC] Temperatura wrzenia (skraplania) przy ciśnieniu 1013 hPa [oC] Gęstość
[kg/m3] [g/cm3]
aluminium 660 2270 2700 2,7
brąz, mosiądz 900 -    
diament 3540 4347 3010 - 3520 3,01 - 3,52
duraluminium 650 -    
ebonit - -    
grafit 3800 4347 2100 - 2300 2,1 - 2,3
parafina 38 - 56 400 900 0,9
platyna 1770 4530 21500 21,5
porcelana - - 2300 2,3
stal 1500 - 7500 -  7900 7,5 - 7,9
stal nierdzewna 1400 - 7860 7,86
szkło (okienne) - - 2500 2,5
szkło kwarcowe 1700 -    
stop Wooda 65,5 -    
złoto 1063 2960 19300 19,3


Układ okresowy pierwiastków

Opinie - Właściwości niektórych ciał stałych

9+4 =