Eszkola

Tabela rozpuszczalności

Poniżej prezentujemy interaktywną tablicę rozpuszczalności, która dostarcza informacji na temat rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 18 – 25oC (291 -298 K). Substancja została podzielona na: dobrze rozpuszczalną w wodzie (rozpuszczalność powyżej 1 g w 100 g wody), słabo rozpuszczalną w wodzie, która wytrąca się w formie osadu tylko ze stężonego roztworu (rozpuszczalność 0,1 – 1 g w 100 g wody) oraz praktycznie nierozpuszczalną w wodzie, która wytrąca się w formie osadu z rozcieńczonego roztworu (rozpuszczalność poniżej 0,1 g w 100 g wody).

Po wybraniu kationu i anionu w tabeli otrzymamy informację na temat rozpuszczalności danego związku, objawów reakcji oraz wzór związku. Kolor flakonu, odzwierciedla w przybliżeniu charakterystyczną barwę substancji.

kationy aniony

Wybierz interesujący Cię anion i kation!

Tabela rozpuszczalności Wasze wyniki

1×7 =