Eszkola

Grupy funkcyjne związków organicznych - wzory i nazewnictwo

Grupa funkcyjna związku organicznego to podstawnik, kształtujący właściwości fizykochemiczne całej cząsteczki. Decyduje o reaktywności, stanie skupienia oraz na nich opiera się klasyfikacja związków organicznych.

Nazwa grupy Wzór grupy
GRUPY ALIFATYCZNE (alkilowe)
Grupa metylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa etylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa n-propylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa izopropylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa n-butylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa sec-butylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa izobutylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa tertbutylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa winylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa metinowa Grupy funkcyjne związków organicznych
GRUPY AROMATYCZNE (arylowe)
Grupa benzylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa fenylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
GRUPY ZAWIERAJĄCE HETEROATOM
Grupa acylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa karboksylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa aldehydowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa ketonowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa estrowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa hydroksylowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa tiolowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa aminowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa iminowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa azowa Grupy funkcyjne związków organicznych
Grupa nitrowa Grupy funkcyjne związków organicznych

 

Opinie - Grupy funkcyjne związków organicznych - wzory i nazewnictwo

4+6 =