Eszkola

Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Iloczyn rozpuszczalności soli jest to iloczyn stężeń jonów w stanie równowagi w nasyconym roztworze tej soli. W tabeli poniżej przedstawiono iloczyny (stałe) rozpuszczalności KSO [-] substancji w temperaturze T = 298K.

Wzór KSO [-] 
Wzór KSO [-] 
AgCH3COO 1,94 ·  10-3 FeCO3 3,13 · 10-11
Ag3AsO4 1,03 ·  10-22 FeS 2,51 · 10-18
AgBrO3 5,38 ·  10-5 FePO4 · 2H2O 9,91 · 10-16
AgBr 5,35 ·  10-13 Hg2F2 3,10 · 10-6
Ag2CO3 8,46 ·  10-12 Hg2Br2 6,40 · 10-23
AgCl 1,77 ·  10-10 Hg2Cl2 1,43 · 10-18
Ag2CrO4 1,12 ·  10-12 Hg2I2 5,20 · 10-29
AgCN 5,97 ·  10-17 Hg2SO4 6,50 · 10-7
AgIO3 3,17 ·  10-8 HgBr2 6,20 · 10-20
AgI 8,52 ·  10-17 HgI2 2,90 · 10-29
Ag2C2O4 5,40 ·  10-12 HgS 7,94 · 10-53
Ag3PO4 8,89 ·  10-17 KClO4 1,05 · 10-2
Ag2S 5,01 ·  10-50 KIO4 3,71 · 10-4
Ag2SO4 1,20 ·  10-5 La(IO3)3 7,50 · 10-12
Ag2SO3 1,50 ·  10-4 Li3PO4 2,37 · 10-11
AgSCN 1,03 ·  10-12 Li2CO3 8,15 · 10-4
AlPO4 9,84 ·  10-21 MgCO3 6,82 · 10-6
Ba(BrO3)2 2,43 ·  10-4 MgF2 5,16 · 10-11
BaCO3 2,58 ·  10-9 Mg(OH)2
5,61 · 10-12
BaCrO4 1,17 ·  10-10 Mg3(PO4)2 1,04 · 10-24
BaF2 1,84 ·  10-7 MnCO3
2,24 · 10-11
Ba(OH)2 · 8H2O 2,55 ·  10-4 MnC2O4 · 2H2O 1,70 · 10-7
Ba(IO3)2 4,01 ·  10-9 Ni(OH)2 5,48 · 10-16
BaSO4 1,08 ·  10-10 Ni3(PO4)2 4,74 · 10-32
BaSO3 5,0 ·  10-10 NiCO3 1,42 · 10-7
BaSeO4 3,40 ·  10-8 PbBr2 6,60 · 10-6
Be(OH)2 6,92 ·  10-22 PbCl2 1,70 · 10-5
BaCO3 1,00 ·  10-8 PbI2 9,80 · 10-9
BiI3 7,71 ·  10-19 PbF2 3,30 · 10-8
BiAsO4 4,43 ·  10-10 PbCO3 7,40 · 10-14
CaCO3 3,36 ·  10-9 Pb(OH)2 1,43 · 10-20
CaF2 3,45 ·  10-11 PbSO4 2,53 · 10-8
Ca(OH)2 5,02 ·  10-6 PbS 1,26 · 10-28
Ca3(PO4)2 2,07 ·  10-33 RaSO4 3,66 · 10-11
CaSO4 4,93 ·  10-5 RbClO4 3,00 · 10-3
CaSO4 · 2H2O 3,14 ·  10-5 ScF3 5,81 · 10-24
CdCO3 1,00 ·  10-12 Sc(OH)3 2,22 · 10-31
Cd3(AsO4)2 2,2 ·  10-33 Sn(OH)2 5,45 · 10-27
CdF2 6,44 ·  10-3 SnS
2,51 · 10-24
Cd(OH)2 7,2 ·  10-15 Tl(OH)3 1,68 · 10-44
Cd3(PO4)2 2,53 ·  10-33 Tl2CrO4 8,67 · 10-13
CdS 2,51 ·  10-26 TlBr 3,71 · 10-6
Co3(PO4)2 2,05 ·  10-35 Y2(CO3)3
1,03 · 10-31
Co(OH)2 5,92 ·  10-15 Y(OH)3 1,00 · 10-22
CsClO4 3,95 ·  10-3 YF3 8,62 · 10-21
CsIO4 5,16 ·  10-6 ZnCO3 1,46 · 10-10
CuBr 6,27 ·  10-9 Zn(OH)2 3,00 · 10-17
CuI 1,27 ·  10-12 Zn3(AsO4)2 2,80 · 10-28
CuS 3,98 ·  10-35 ZnSe 3,60 · 10-26
Cu3(PO4)2 1,40 ·  10-37 ZnS 3,98 · 10-25
Cu(OH)2 1,99 ·  10-20 Zn(IO3)2 · 2H2O 4,10 · 10-6
Fe(OH)2 4,87 ·  10-17 ZnC2O4 · 2H2O
1,38 · 10-9
Fe(OH)3 2,79 ·  10-39

Wzory na iloczyn rozpuszczalności
· 2H2O
X
Fe(OH)3
2,79 ·  10-39
Hg2Br2
6,40 · 10-23
[-]
[-]

Opinie - Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji

9-2 =