Eszkola

Właściwości fizyczne niektórych związków nieorganicznych

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono właściwości fizyczne związków nieorganicznych jak: temperatura topnienia (tt), temperatura wrzenia (tw), gęstość (d) w t=20oC i p=113 hPa oraz informacje o wyglądzie i  rozpuszczalności danego związku. W kolumnie dotyczącej temperatury topnienia i wrzenia pojawiają się oznaczenia literowe oznaczające kolejno: r - rozkłada się, pt - punkt potrójny, ps - punkt sublimacji, t - przekształca sie w inną odmianę, natomiast "- " oznacza brak danych.

Wzór Nazwa związku tt
[oC]
tw
[oC]
d
[g · cm-3]
Uwagi
AgCl chlorek srebra (I) 455 1547 5,56 Biały, krystaliczny, światłoczuły, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w NH3 i Na2S2O3
AgBr bromek srebra (I) 432 1502 6,47 Żółty, krystaliczny, światłoczuły, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w Na2S2O3
AgI jodek srebra (I) 558 1506 5,68 Żółty proszek, światłoczuły, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w Na2S2O3
AgNO3 azotan (V) srebra (I) 212 440 r 4,35 Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Ag2S
siarczek srebra (I) 825 - 7,23 Czarny proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w NH3 i H2SO4
Ag2O tlenek srebra (I) 200 r - 7,2 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
AlCl3 chlorek glinu 192,6 - 2,48 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O
Al(NO3)3 · 9 H2O azotan (V) glinu uwodn. 73 135 r 1,72 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
AlPO4 ortofosforan (V) glinu > 1460 - 2,56 Bezbarwne płytki, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w kwasach
Al4C3 węglik glinu 2100 2200 r 2,36 Żółty, krystaliczny, reaguje z H2O
Al2O3 tlenek glinu 2054 ≈ 3000 3,97 Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w zasadach
AlH3 wodorek glinu > 150 r - - Bezbarwny, krystaliczny, reaguje z H2O
AsH3 wodorek arsenu (III) -116 -62,5 0,003186 Bezbarwny gaz, słabo rozpuszczalny w H2O
AsCl3 chlorek arsenu (III) -16 130 2,150 Bezbarwna ciecz, reaguje z H2O
As2O3 tlenek arsenu (III) 313 460 3,74 Biały, krystaliczny, słabo ropzuszczalny w H2O
As2O5 tlenek arsenu (V) 315 - 4,32 Biały proszek, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O i EtOH
As2S5 siarczek arsenu (III) 310 707 3,46 Żółto-pomarańczowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w alkaliach
AuCl chloorek złota (I) 289 r - 7,6 Żółty, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
AuCl3 chlorek złota (III) > 160 r - 4,7 Czerwony, krystaliczny, rozpuszczalny w HCl i EtOH
BF3 fluorek boru -126,8 -101 0,002771 Bezbarwny gaz, rozpuszczalny w H2O
B2O3 tlenek boru 450 - 2,55 Bezbarwny szklisty lub krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
BaCl3 chlorek baru 962 1560 3,90 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
BaCO3 węglan baru 1555 - 4,287 Biały, krystaliczny, praktycznie nie rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
BaH2 wodorek baru 1200 - 4,16 Szary, krystaliczny, reaguje z H2O
Ba(OH)2 wodorotlenek baru 408 - - Biały proszek, słabo rozpuszczalny w  H2O
BaO tlenek baru 1973 - 5,72 Jasnożółty proszek, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
BaSO4 siarczan (VI) baru 1580 - 4,49 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH
BeCl2 chlorek berylu 415 482 1,90 Jasnożółty, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
BeO tlenek berylu 2578 - 3,01 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny H2O, słabo rozpuszczalny w kwasach i zasadach
BeSO4 siarczan (VI) berylu 1127 - 2,5 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
BiCl3 chlorek bizmutu 230 447 4,75 Jasnożółty, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O, rozpuszczalny w kwasach i EtOH
Bi2O3 tlenek bizmutu 817 1890 8,9 Żółty, krystaliczny lub proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
Bi2S3 siarczej bizmutu 850 - 6,78 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O

Br2O
tlenek bromu (I) -17,5 r - - Brązowy, stały
CO tlenek węgla (II) -205 -191,5 0,001145 Bezbarwny gaz, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczany w EtOH i chloroformie
CO2 tlenek węgla (IV) -56,57 pt -78,4 ps 0,001799 Bezbarwny gaz, rozpuszczalny w H2O
CS2 disiarczek węgla -111,5 46 1,256 Bezbarwna lub żółta ciecz, praktycznie nierozpuszczalna  w H2O, bardzo dobrze rozpuszczalna w EtOH i benzenie
CaC2 węglik wapnia 2300 - 2,22 Szary, krystaliczny, reaguje z H2O
CaCO2 węglan wapnia (kalcyt) 1330 - 2,71 Biały, krystaliczny lub proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
Ca(NO3)2 azotan (V) wapnia 561 - 2,5 Biały, krystalicznym higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w EtOH
CaO tlenek wapnia 2899 - 3,34 Biały, krystaliczny, reaguje z H2O, rozpuszczalny w kwasach
Ca3(PO4)2 otofosforan (V) wapnia 1670 - 3,14 Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
CaSO4 siarczan (VI) wapnia 1460 - 2,96 Bezbarwny, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
CaSO4 · 2H2O siarczan (VI) wapnia 150 r - 2,32 Bezbarwny, krystaliczny lub proszek, słabo rozpuszczalny w H2O
CdCl2 chlorek kadmu 564 960 4,08 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Cd(OH)2 wodorotlenek kadmu 130 r - 4,79 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
Cd(NO3)2 azotan (V) kadmu 350 - 3,6 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny H2O, rozpuszczalny w EtOH
CdSO4 siarczan (VI) kadmu 1000 - 4,69 Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, praktycznie nierozpuszczalny w EtOH
CdS siarczek kadmu 1750 - 4,83 Żółto-pomarańczowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
HClO kwas chlorowy (I) - - - Zielonożółty, istnieje tylko w roztworze wodnym
HClO4 kwas chlorowy (VII) -112 90 r 1,77 Bezbarwna ciecz, higroskopijna, rozpuszczalna w H2O
Cl2O tlenek chloru (I) -120,6 2,2 0,003552 Żółto-brązowy gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Cl2O3 tlenek chloru (III) eksp<25 - - Brązowy, stały
Cl2O7 tlenek chloru (VII) -91,5 82 1,9 Bezbarwna oleista ciecz, wybuchowy, reaguje z H2O
CoCl2 chlorek kobaltu (II) 740 1049 3,36 Niebieski, płatki, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O i EtOH
Co(NO3)2
azotan (V) kobaltu (II) 100 r - 2,49 Czerwony proszek, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
CoS siarczek kobaltu (II) 1182 - 5,45 Czarny proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
CrCl2 chlorek chromu (II) 814 1300 2,88 Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O, roztwór niebieski
CrCl3 chlorek bromu (III) 1152 1300 r 2,87 Purpurowy, krystaliczne płatki, słabo rozpuszczalny w H2O
CrO3 tlenek chromu (VI) 197 250 r 2,7 Czerwony, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
CrK(SO4)2 ·  12H2O skarczan (VI) chromowo-potasowy uwodn. 89 r - 1,83 Fioletowy, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
CsCl chlorek cezu 645 1297 3,988 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
CsH wodorek cezu 170 r - 3,42 Biały, krystaliczny, łatwopalny, reaguje z H2O
CsOH wodorotlenek cezu 342,3 - 3,68 Biało-żółty, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszcza się w H2O
Cs2O tlenek cezu 490 - 4,65 Żółto-pomarańczowy, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Cs2SO4 siarczan (VI) cezu 1005 - 4,24 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
CsNO3 azotan (V) cezu 414 - 3,66 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
Cu2O
tlenek miedzi (I) 1235 1800 r 6,0 Czerwonobrązowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
Cu2S siarczek miedzi (I) ≈ 1100 - 5,6 Niebiesko-czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w kwasach
CuCl chlorek miedzi (I) 430 ≈ 1400 4,14 Biały, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
CuCl2 chlorek miedzi (II) 630 r - 3,4 Żółto-brązowy, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
Cu(OH)2 wodorotlenek miedzi (II) - - 3,37 Niebiesko-zielony proszek, praktycznie nie rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach i stężonych zasadach
Cu(NO3)2 azotan (V) miedzi (II) 255 sublimuje 2,59 Niebiesko-zielony, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
CuSO4 siarczan (VI) miedzi (II) 560 r - 3,60 Biało-zielony proszek lub krystaliczny, rozpusczalny w H2O
CuSO4 · 5H2O siarczan (VI) miedzi (II) uwodn. 110 r - 2,286 Niebieski, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
CuS siarczek miedzi (II) 507 t - 4,76 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
OF2 fluorek (I) tlenu -223,8 -144,75 0,002207  Bezbarwny gaz, słabo rozpuszczalny w H2O
GaCl3 chlorek galu 77,9 201 2,47 Bezbarwne igiełki, bardzo dobrze rozpuszczalne w H2O
Ga2O3 tlenek galu 1807 - ≈6,0 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w kwasach na gorąco
GeH4 wodorek germanu (IV) -165 -88,1 0,003133 Bezbarwny, gaz łatwopalny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
GeF4 fluorek germanu (IV) - 15 pt -36,6 ps 0,006074 Bezbarwny, gaz reaguje z H2O
GeO2 tlenek germanu (IV) 1115 - 4,25 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
HBr bromowodór -86,81 -66,38 0,003307 Bezbarwny gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w EtOH
HCl chlorowodór -114,18 -85 0,00149 Bezbarwny gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
HF fluorowodór -83,36 20 0,000818 Bezbarwny, gaz bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O i EtOH
HCN cyjanowodór -13,4 26 0,684 Bezbarwna, ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w H2O
H2O2 nadtlenek wodoru -0,43 150,2 1,44 Bezbarwna ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w H2O
H2S siarkowodór -85,5 -59,55 0,001393 Bezbarwny, gaz, łatwopalny, rozpuszczalny w H2O
HgCl2 chlorek rtęci (II) 276 304 5,6 Biały, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w EtOH
Hg2Cl2 chlorek rtęci (I) 525 pt 383 ps 7,16 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH
HgO tlenek rtęci (II) 500 r - 11,14 czerwony lub żółty, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH, rozp. w rozcieńczonych kwasach
Hg(NO3)2 azotan (V) rtęci (II) 79 - 4,3 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
HgS siarczek rtęci (II) 583 - 7,70 Czarny krystaliczny lub proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach i EtOH
HIO3 kwas jodowy (V) 110 r - 4,63 Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
I2O5 tlenek jodu (V) ≈300 r - 4,98 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
InCl3 chlorek indu (III) 583 - 4,0 Żółty, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
In2O3 tlenek indu (III) 1913 - 7,18 Żółty, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach na gorąco
KBr bromek potasu 734 1435 2,74 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w EtOH
K2CO3 węglan potasu 898 r 2,29 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
K2CrO4 chomian (VI) potasu 975 - 2,73 Żółty, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
K2Cr2O7 dichromian (VI) potasu 398 ≈500 r 2,68 Pomarańczowoczerwony, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
KClO4 chloran (VII) potasu 525 - 2,52 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, słabo rozpuszczalny w H2O
KNO3 azotan (V) potasu 337 400 r 2,11 Bezbarwny, krystaliczny lub proszek, rozpuszczalny H2O
KH wodorek potasu - - 1,43 Bezbarwny, krystaliczny, reaguje z lH2O
K2O
tlenek potasu 350 r - 2,35 szary, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
KOH wodorotlenek potasu 406 1327 2,04 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
K2SO4 siarczan (VI) potasu 1060 - 2,66 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
KMnO4 manganian (VII) potasu r - 2,7 Purpurowy, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O, reaguje z EtOH
LaCl3 chlorek lantanu (III) 859 - 3,84 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
La2O3 tlenek lantanu (III) 2305 4200 6,51 Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
LiCl chlorek litu 610 1383 2,07 Biały krystaliczny lub proszek, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
LiH wodorek litu 688,7 - 0,78 Szary proszek lub krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O
LiOH wodorotlenek litu 471 1626 1,45 Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
Li3PO4 ortofosforan (V) litu 1205 - 2,46 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
Li2SO4 siarczan (VI) litu 859 - 2,21 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
Li2O tlnek litu 1570 - 2,013 Biały, krystaliczny, reaguje z H2O
Li2S siarczek litu 1372 - 1,64 Biały, krystaliczny, higroskopijny
MgCl2 chlorek magnezu 714 1412 2,325 Białe płatki, higroskopijne, bardzo dobrze rozpuszczalne w H2O
MgCO3 węglan magnezu 990 - 3,05 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
MgH2 wodorek magnezu 327 - 1,45 Biały, krystaliczny, reaguje z H2O
Mg(OH)2 wodorotlenek magnezu 350 - 2,37 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
Mg(NO3)2 azotan (V) magnezu - - ≈2,3 Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
MgSO4 siarczan (VI) magnezu 1127 - 2,66 Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
MgO tlenek magnezu 2826 3600 3,6 Biały, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
MgS siarczek magnezu 2227 - 2,68 Czerwono-brązowy, krystaliczny, reaguje z H2O
MnCl2 chlorek manganu (II) 650 1190 2,977 Różowy, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
Mn(OH)2 wodorotlenek magnanu (II) r - 3,26 Różowy, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
MnSO4 siarczan (VI) managanu (II) 700 850 3,25 Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
MnO(OH) hydroksotlenek manganu (II) 250 r - ≈4,3 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
MnO2 tlenek manganu (IV) 535 r - 5,08 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
Mn2O7 tlenek magnanu (VII) 5,9 95 eksp 2,40 Zielona ciecz, wybuchowy, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
NH3 amoniak -77,74 -33,33 0,000696 Bezbarwny, gaz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
NH4Cl chlorek amonu 520 ptr 338 ps 1,519 Bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
(NH4)2Cr2O7 dichromian (VII) amonu 180 r - 2,155 Pomarańczowo-czerwony krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
NH4SCN rodanek amonu ≈149 r 1,30 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
(NH4)2SO4 siarczan (VI) amonu 280 r - 1,77 Biały lub brązowy, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
NaBr bromek sodu 747 1390 3,2 Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
NaCl chlorek sodu 800,7 1465 2,17 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
NaH wodorek sodu 425 r 8 1,39 Srebrny, krystaliczny, łatwopalny, reaguje z H2O
Na2CO3 węglan sodu 858,1 - 2,54 Biały proszek, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
NaHCO3 wodorowęglan sodu ≈50 r - 2,20 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
NaOH wodorotlenek sodu 323 1388 2,13 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Na2O tlenek sodu 1132 r - 2,27 Biały proszek, reaguje z H2O
Na2O2 nadtlenek sodu 675 - 2,805 Żółty proszek, reaguje z H2O
Na2S siarczek sodu 1172 - 1,856 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
NaNO3 azotan (V) sodu 307 - 2,26 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Na2SO4 siarczan (VI) sodu 884 - 2,7 Biały proszek lub krystalicznym rozpuszczalny w H2O
NiCl2 chlorek niklu (II) 1009 sublimuje 3,51 Żółty, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
NiSO4 siarczan (VI) niklu (II) 840 r - 4,01 Zielono-żółty, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
NiS siarczek niklu (II) 976 - 5,5 Żółty, krystaliczny praktycznie nierozpuszczalny w H2O
PH3 fosforowodór -133 -87,75 0,001390 Bezbarwny, gaz, łatwopalny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozpuszczalny w EtOH
H3PO4 kwas ortofosforowy (V) 42,4 407 - Bezbarwna lepka ciecz, rozpuszczalny w H2O
H4P2O7 kwas ortodifosforowy (V) 71,5 - - Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
HPO3 kwas metafosforowy (V) - - - Bezbarwny, szkliste ciało stałe, higroskopijne, słabo rozpuszczalny w H2O
P2O3 tlenek fosforu (III) 23,8 173 2,13 Bezbarwny, krystaliczny lub ciecz, reaguje z H2O
P2O5 tlenek fosforu (V) 562 605 2,30 Biały, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O
PbCl2 chlorek ołowiu (II) 501 951 5,98 Białe igiełki lub SiF proszek, słabo rozpuszczalny w H2O
PbCl4 chlorek ołowiu (IV) -15 ≈50 r - Żółta, oleista ciecz
PbO tlenek ołowiu (II) 888 - 9,35 Czerwony, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonym HNO3
PbO2 tlenek ołowiu (IV) 290 r - 9,64 Czerwony, krystaliczny lub brązowy proszek
Pb3O4 tetratlenek diołowiu 830 - 8,92 Czerwony, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w HCl na gorąco
PbSO4 siarczan (VI) ołowiu (II) 1087 - 6,29 Bezbarwny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i kwasach, słabo rozpuszczalny w zasadach
PbS siarczek ołowiu (II) 1118 - 7,6 Czarny proszek lub srebrzysty krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach
PdS siarczek palladu (II) - - 6,7 Szary, krystaliczny 
PdCl2 chlorek palladu (II) 679 - 4,0 Czerwony, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O i EtOH
Pd(NO3)2 azotan (V) palladu (II) r - - Brązowy, krystaliczny, higroskopijny, słabo rozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w rozcieńczonym HNO3
PoCl4 chlorek polonu (IV) ≈300 390 - Żółty, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O i EtOH
PoO2 tlenek polonu (IV) 500 r - 8,9 Żółty, krystaliczny 
PtCl2 chlorek platyny (II) 581 - 6,0 Zielony, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH, rozpuszczalny w HCl
PtCl3 chlorek platyny (III) 435 r - 5,26 Zielono-czarny, krystaliczny
PtCl4 chlorek platyny (IV) 327 r - 4,30 Czerwono-brązowy, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
PtO chlorek platyny (II) 325 r - 14,1 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i EtOH, rozpuszczalny w wodzie królewskiej
PtO2 tlenek platyny (IV) 450 - 11,8 Czarny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozp. w stężonych kwasach i rozcieńczonych zasadach
RaCl2 chlorek radu 1000 - 4,9 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O i EtOH
RaSO4 siarczan (VI) radu - - - Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i kwasach
RbCl chlorek rubidu 715 1390 2,76 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
RbH wodorek rubidu 170 r - 2,60 Biały, krystaliczny, łatwopalny, reaguje z H2O
RbOH wodorotlenek rubidu 382 - 3,2 Szaro-biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Rb2O tlenek rubidu 400 r - 4,0 Żółto-brązowy, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O
Rb2S siarczej rubidu 425 - 2,91 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2O
Rb2SO4 siarczan (VI) rubidu 1050 - 3,6 Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Rb2CO3 węglan rubidu 837 - - Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
RbNO3 azotan (V) rubidu 305 - 3,11 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
H2SO4 kwas siarkowy (VI) 10,31 337 1,8 Bezbarwna, oleista ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
H2SO3 kwas siarkowy (IV) - - - Istnieje tylko w roztworze
SO2 tlenek siarki (IV) -75,5 -10,05 0,002619 Bezbarwny gaz, rozpuszczalny w H2O
SO3 tlenek siarki (VI) 16,8 45 1,92 Bezbarwny, ciecz, reaguje z H2O
SO2Cl2 dichlorek ditlenek siarki -51 69,4 1,68 Bezbarwny, ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w benzenie, toluenie
SOCl2 dichlorek tlenek siarki -101 75,6 1,631 Żółty, dymiąca ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w benzenie
SiH4 wodorek krzemu (silan) -185 -111,9 0,001313 Bezbarwny, gaz, łatwopalny, reaguje H2O, praktycznie nierozpuszczalny w EtOH
SiF4 fluorek krzemu -90,2 -86 0,004254 Bezbarwny, gaz, reaguje z H2O
H2SiO3 kwas metakrzemowy - - - Biały, bezpostaciowy proszek, praktycznie nierozpuszczany w H2O, rozpuszczalny wHF
H2SiO4 kwas ortokrzemowy - - - Istnieje tylko w roztworze 
SiO2 tlenek krzemu (IV)
(α kwarc)
573 t 2950 2,648 Bezbarwny, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O i kwasach, rozpuszczalny w HF
SbH3 wodorek antymonu (III) -88 -17 0,00510 Bezbarwny, gaz, łatwopalny, słabo rozpuszczalny w H2O
SbBr3 bromek antymonu (III) 96,6 280 4,35 Żółty, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O, rozpuszcz. w benzenie i toluenie
SbCl5 chlorek antymonu (V) 4 140 r 2,34 Bezbarwna lub żółta ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w chloroformie
Sb2O3 tlenek antymonu (III) 570 t 1425 5,58 Bezbarwny, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
Sb2O5 tlenek antymonu (V) r - 3,78 Żółty proszek, słabo rozpuszczalny w H2O
SbOCl chlorek tlenek antymonu (V) 170 r - - Biały, krystaliczny, reaguje z H2O
Sb2S5 siarczek antymonu (V) 75 r - 4,12 Pomarańczowo-żółty proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozpuszczalny w kwasach i zasadach
H2SeO4 kwas selenowy (VI) 58 260 r 2,98 Biały, stały, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O, reaguje z EtOH
SeO2 tlenek selenu (IV) 340 pt 315 ps 3,95 Białe igiełki lub proszek, rozpuszczalny w H2Oi EtOH
SeO3 tlenek selenu (VI) 118 sublimuje 3,44 Biały, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
SeCl4 chlorek selenu (IV) 305 sublimuje 2,6 Biało-żółty, krystaliczny, reaguje z H2O
SnH4 wodorek cyny (IV) -146 -51,8 0,005017 Bezbarwny gaz, nietrwały
SnCl2 chlorek cyny (II) 247 623 3,90 Biały, krystaliczny, rozpuszczalny w H2Oi EtOH
SnCl4 chlorek cyny (IV) -33 114,15 2,234 Bezbarwna dymiąca ciecz, reaguje z H2O, rozpuszczalny w EtOH i benzenie
SnSO4 siarczan (VI) cyny 378 r - 4,15 Biały, krystaliczny, reaguje z H2O
SrBr2 bromek strontu 657 - 4,216 Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
SrCO3 węglan strontu 1494 - 3,5 Biały, krystaliczny,, higroskopijny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O
SrH2 wodorek strontu 1050 - 3,26 Bezbarwny, krystaliczny, reaguje z H2O
Sr(OH)2 wodorotlenek strontu 535 710 r 3,625 Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny, rozpuszczalny w H2O
Sr(NO3)2 azotan (V) strontu 570 645 2,99 Biały, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
SrSO4 siarczan (VI) strontu 1607 - 3,96 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, słabo rozp. w kwasach
H2TeO3 kwas tellurowy (IV) 40 r - 3,0 Biały, krsytaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
TeO2 tlenek telluru (IV) 733 1245 5,9 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozp. w kwasach i zasadach
TeCl2 chlorek telluru (II) 208 328 6,9 Czarny, bezpostaciowy, stały, higroskopijny, reaguje z H2O
TeCl4 chlorek telluru (IV) 224 387 3,0 Biały, krystaliczny, higroskopijny, reaguje z H2O, rozpuszcz. w EtOH
TlCl3 chlorek talu (III) 155 - 4,7 Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Tl(NO3)3 azotan (V) talu (III) - - - Bezbarwny, krystaliczny, reaguje z H2O
Tl2O3 tlenek talu (III) 834 - 10,2 Brązowy, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, reaguje z kwasami
ZnCO3 węglan cynku (II) r - 4,4 Biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozp. w rozcieńczonych kwasach i zasadach
ZnCl2 chlorek cynku (II) 290 732 2,907 Biały, krystaliczny, higroskopijny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
Zn(OH)2 wodorotlenek cybnku (II) 125 r - 3,05 Bezbarwny, krystaliczny, słabo rozpuszczalny w H2O
ZnO tlneke cynku (II) 1975 - 5,6 Biały proszek, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozp. w rozcieńczonych kwasach
ZnSO4 siarczan (VI) cynku (II) 680 r - 3,8 Bezbarwny, krystaliczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w H2O
ZnS siarczek cynku (II) 1700 - 4,04 Szaro-biały, krystaliczny, praktycznie nierozpuszczalny w H2O, rozp. w rozcieńczonych kwasach
TeCl2
TeCl4
TlCl3
NO3)3
NO3
CO3
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
ZnCl2
(OH)2
tt
w t=20oC i p=113 hPa

Opinie - Właściwości fizyczne niektórych związków nieorganicznych

5×3 =