Eszkola

Długości wiązań

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono długości wiązań pomiędzy atomami pierwiastków w poszczególnych związkach chemicznych. Długości wiązań podano w pikometrach (podwieloktroność metra) [pm].
1 pm = 10-12 m

Wiązanie Związek Długość wiązania
[pm]
Wiązanie Związek Długość wiązania
[pm]
Ag – Br
AgBr 239,31 K – Br KBr 282,08
Ag – Cl AgCl 228,08 K – Cl KCl 266,67
Ag – F AgF 198,32 K – H KH 224,40
Ag – H AgH 161,70 O – H KOH 91,00
As – Cl AsCl3 216,50 N – H NH3 101,20
As – H AsH3 151,10 N – H NH4Cl 122,00
B – F BF3 131,30 N ≡ N N2 109,77
Ba = O BaO 193,97 N = O NO 115,06
Bi – Cl BiCl3 242,30 N – OH HNO2 143,20
C – Br CBr4 193,50 N – OH HNO3 141,00
C– Cl CCl4 176,70 Na – Cl NaCl 236,09
C – Cl CCl3F 175,40 Na – Br NaBr 250,20
C – Cl CClF3 175,20 Na – I NaI 271,15
C Długości wiązań O CO 112,83 O = O O2 120,74
C = O CO2 116,00 P – Cl PCl3 203,90
Cl – Cl Cl2 198,78 P – H PH3 142,00
Cl – O Cl2O 169,59 P P4 221,00
Cs – H CsH 249,38 S = O SO 148,11
Ge – Cl GeCl4 211,30 S = O SO2 143,08
H – Br HBr 141,45 S = O SO3 141,98
H – CN HCN 106,55 S = S S2 188,92
H – Cl HCl 127,46 S – S S8 207,00
H – F HF 91,69 Se = Se Se2 216,60
H – I HI 160,90 Si – H SiH4 147,98
H – H H2 74,114 Sn – Cl SnCl4 228,00
O – H H2O 95,75 Sr = O SrO 191,98
O – O H2O2 147,50 Xe = O XeO4 173,60
H – S H2S 133,56 Zr – Cl ZrCl4 232,00
Nazwa i wzór związku Wiązanie Długość
wiązania
[pm]
Nazwa i wzór związku Wiązanie Długość
wiązania
[pm]
acetylen (etyn)
CH ≡ CH
C – H 106,0 cykloheksan
C6H12
C – H 111,9
C ≡ C 120,3 C – C 153,6
anilina (fenyloamina)
C6H5NH2
C – C 139,2 dekalina
C10H18
C – C 153,0
N – H 99,8 C – H 111,3
C – N 143,1 etan
CH3 CH3
C – C 153,5
benzen
C6H6
C – C 139,9 C – H 109,4
C – H 110,1 etanal


C – C 151,5
tribromometan
CHBr3
C – Br 192,4 C = O 121,0
C – H 111,0 Ca – H 110,7
butan
CH3 (CH2)2 CH3
C – C 153,1 Cb – H 112,8
C – H 111,7 Ca – Cb 151,5
trans-but-2-en
CH3 CH ≡ CH CH3
C – C 150,8 etanol
CH3 CH2OH
C – C 151,2
C = C 134,6 C – O 143,1
butan-1,3-dien
CH2 = CH CH CH3
C – C 146,7 O – H 97,1
C = C 134,9 C – H 110,0
C – H 110,8 eten
CH2 = CH2
C = C 133,9
but-2-yn
CH3 C ≡ C CH3
C – C 146,8 C – H 108,7
C ≡ C 121,4 fenol
C6H5OH
C – C 139,7
C – H 111,6 C – O 136,4
chloroetyn
CH CCl
C – H 105,5 O – H 95,6
C – Cl 163,7 C – H 108,2
C ≡ C 120,3 kwas metanowy (mrówkowy)
HCOOH
C = O 120,2
chlorobenzen
C6H5Cl
C – H 108,3 C – O 134,3
C – Cl 173,7 C – H 109,7
C – C 140,0 O – H 97,2
2-chloroetanol
ClCH2 CH2OH
C – Cl 180,1 metanoamina
CH3NH2
N – H 101,0
C – H 109,3 C – H 109,9
O – H 103,3 C – N 147,1
chloroform (trichlorometan)
CHCl3
C – H 110,0 metanol
CH3OH
C – H 109,4
C – Cl 175,8 C – O 142,5
cyklobutan
C4H8
C – H 111,3 O – H 94,5
C – C 155,5 metan
CH4
C – H 108,7
toluen
C6H5CH3
C – C 139,9 tlenek etenu C – C 146,6
C – CH3 152,4 C – H 108,5
C – H 111,0 C – O 143,1

Opinie - Długości wiązań

9-2 =
  • T Tomek 06.02.2024

    C2H6