Eszkola

Właściwości termochemiczne związków organicznych

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono właściwości termodynamiczne związków organicznych takie jak: standardowa molowa entalpia swobodna tworzenia \((\Delta G_f^o)\), standardowa molowa entalpia tworzenia \((\Delta H_f^o)\),  standardowa entropia molowa \((S^o)\), ciepło molowe (molowa pojemność cieplna) \((C_p)\). Stany skupienia oznaczone kolejno jako: g - gaz, c - ciecz, s - ciało stałe.

Nazwa Wzór chemiczny Stan skupienia \(\Delta G_f^o\) \(\Delta H_f^o\) \(S^o\) \(C_p\)
\([\dfrac{kJ}{mol}]\) \([\dfrac{kJ}{mol}]\) \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\) \([\dfrac{J}{mol \cdot K}]\)
acetamid C2H5O2N s +191,4 -317,0 115,0 91,3
acetofenon C8H8O c - -142,5 - (227,6)
aceton C3H6O c -152,6 -248,1 191,0 125,0
acetonitryl C2H3N c +88,8 +31,4 100,4 144,3
acetylen C2H2 g +210,7 +228,2 200,82 44,04
acetyloaceton C5H8O2 c -306,9 -423,8 261,4 208,2
alkohol benzylowy C7H8O c -27,8 -161,5 216,7 217,9
anilina C6H7N c +146,3 +31,3 191,6 199,6
antracen C14H10 s +285,9 +129,2 207,5 207,9
benzaldehyd C7H6O c +6,4 -87,0 221,2 172,0
benzen C6H6 c +123,8 +49,0 175,3 135,8
benzoesan etylu C9H10O s - -372,0 - 246,0
benzofenon C13H10O s - -34,5 - 223,0
benzonitryl C7H5N c +258,1 +163,3 134,4 190,3
bezwodnik bursztynowy C4H4O3 s - -607,8 - -
bezwodnik ftalowy C8H4O3 s -331,0 -460,7 179,5 161,8
bezwodnik maleinowy C4H2O3 s - -469,8 - (120,0)
bezwodnik octowy C4H6O3 c -488,6 -624,0 268,2 168,2
bifenyl C12H10 s +253,2 +99,4 206,0 197,1
bromobenzen C6H5Br c +112,3 +43,9 207,9 155,4
bromochlorofluorojodometan CBrCIFI g (+125,2) +125,0 353,4 83,76
bromoetan C2H5Br c -26,1 -91,6 194,9 (101,0)
bromometan CH3Br g -25,0 -34,6 246,0 42,5
1,3-butadien C4H6 g 152,5 +110,0 278,7 133,2
butan C4H10 g -16,7 -125,6 310,4 97,4
chlorobenzen C6H5Cl c +94,0 +11,0 194,1 145,6
chloroetan C2H5Cl g -60,3 -112,1 275,7 62,34
chloroetylen (chlorek etylu) C2H3Cl g +51,5 +35,15 263,93 -
etanol C2H5OH c -184,3 -287,3 160,2 112,5
eter dietylowy C4H10O c -116,3 -272,8 253,5 172,5
etylen C2H4 g 68,3 52,4 219,21 42,86
etyloamina C2H5NH2 c 34,3 -74,1 190,7 -
fenol C6H5OH s 183,9 69,2 144,0 127,5
formamid CH3NO c - -254,0 - 107,9
fruktoza C6H12O6 s - -1256,6 - 230,0
gliceryna C3H8O3 c -477,4 -668,5 206,0 223,0
glicyna C2H5NO2 s -373,7 -528,6 109,2 99,2
glikol etylowy C2H6O2 c -323,3 -454,9 166,9 150,7
glukoza C6H12O6 s -909.3 -1273,3 212,1 221
1,2-ksylen (o-ksylen) C8H10 c +110,0 -24,4 244,0 187,9
1,3-ksylen (m-ksylen) C8H10 c +109,6 -25,4 252,0 183,3
1,4-ksylen (p-ksylen) C8H10 c +108,5 -24,4 253,0 183,7
kwas benzoesowy C7H6O2 s -245,3 -385,2 167,6 146,8
kwas bursztynowy C4H6O4 s -744,5 -940,5 167,3 152,9
kwas cytrynowy C6H8O7 s -1422,4 -1543,8 252,1 226,5
kwas ftalowy C8H6O4 s (-591,0) -782,0 207,9 188,1
kwas fumarowy C4H4O4 s -654,2 -811,7 168,0 142,0
kwas maleinowy C4H4O4 s -629,8 -789,4 160,8 137,0
kwas masłowy C4H8O2 c -377,3 -533,8 225,3 177,7
kwas mlekowy C3H6O3 c -518,1 -674,5 192,0 127,6
kwas mrówkowy CH2O2 c -347,0 -425,1 79,3 99,0
kwas octowy C2H4O2 c -389,0 -484,3 158,0 123,1
kwas palmitynowy C16H32O2 s -316,0 -892,4 452,4 460,7
kwas pikrynowy C6H3N3O7 s - -216,3 - 239,7
kwas propionowy C3H6O2 c -384,6 -510,7 191,0 152,8
kwas salicylowy C7H6O3 s +427,0 -594,3 178,3 165,3
kwas stearynowy C18H36O2 s -36,0 -984,1 436,0 562,0
kwas szczawiowy C2H2O4 s -701,7 -821,7 115,6 105,9
metakrylan metylu C5H8O2 c (-225,0) -371,1 265,0 191,2
metan CH4 g -50,6 -74,6 186,26 35,70
metanal CH2O g -102,6 -108,6 218,6 35,39
maetanol CH4O c -166,7 -238,9 127,2 81,13
metanotiol CH4S g -9,3 -22,3 255,2 50,3
metyloamina CH3NH2 g +29,6 -23,0 241,5 49,8
N-metyloanilina C7H9N c +178,1 +32,2 224,3 207,1
mocznik CH4N2O s -203,5 -333,6 104,6 93,1
mrówczan etylu C3H6O2 c - -399,3 - 144,0
mrówczan metylu C2H4O2 c -300,2 -386,1 189,6 120,0
naftalen C10H8 s +200,9 +77,9 167,0 165,3
nitrobezen C6H5NO2 c +140,0 +12,5 224,0 187,3
nitrogliceryna C3H5N3O6 c - -370,9 - -
nitrometan CH3NO2 c +6,5 -89,0 172,0 106,0
octan etylu C4H8O2 c -328,1 -479,3 243,3 170,0
octan metylu C3H6O2 c - -445,8 - 141,9
octan sodu C2H3O2Na s -608,8 -710,4 123,0 80,3
oktan C8H18 c +6,6 -250,1 360,0 254,1
pirol C4H5N c - 63,1 156,4 127,7
pirydyna C5H5N c 158,4 80,3 179,0 132,7
sacharoza C12H22O11 s -1548,1 -2226,1 360,0 427,0

\(S^o\)
\(C_p\)
\([\dfrac{kJ}{mol}]\)
CH2O

Opinie - Właściwości termochemiczne związków organicznych

3+6 =