Eszkola

Rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od temperatury

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od tempartury. Rozpuszczalność gazów w wodzie określona liczbą objętości gazu w warunkach normalnych rozpuszczającego się w jednostce objętości wody pod ciśnieniem gazu nad wodą równym 1013 hPa.

Gaz Wzór Tempratura [0o]
0o 20o 40o 60o 80o 100o
acetylen C2H2 1,73 1,03
amoniak NH3 1176 702 586,28
azot N2 0,023 0,015 0,012 0,01 0,0096 0,0095
chlor Cl2 4,61 2,23 1,44 1,02 0,68
chlorowodór HCl 517 442 386 339
dwutlenek węgla CO2 1,71 0,88 0,53 0,36
powietrze 0,029 0,019 0,014 0,012 0,011 0,011
siarkowodór H2S 4,67 2,58 1,66 1,19 0,92 0,81
wodór H2 0,022 0,018 0,0164 0,016 0,016 0,016
tlen O2 0,049 0,031 0,023 0,019 0,018 0,017
tlenek azotu NO 0,074 0,047 0,035 0,030 0,027 0,026
tlenek węgla CO 0,035 0,023 0,018 0,015 0,014 0,014

Opinie - Rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od temperatury

8-1 =