Eszkola

Wzór na gęstość gazu w warunkach normalnych wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na gęstość gazu w warunkach normalnych ma postać:

\(d = \dfrac{M_{mol}}{V_{mol}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(d\) - gęstość gazu w warunkach normalnych \([\dfrac{\frac{g}{mol}}{\frac{dm^3}{mol}} = \dfrac{g}{mol} \cdot \dfrac{mol}{dm^3} = \dfrac{g}{dm^3}]\)

\(M_{mol}\)masa molowa gazu \([\dfrac{g}{mol}]\)

\(V_{mol}\) - objętość molowa gazu w warunkach normalnych \(V_{mol} = 22, 4 \dfrac{dm^3}{mol}\)


Gęstość zależy od temperatury i ciśnienia, w warunkach normalnych \(t = 0^o C  \: (T = 273,15 \: K)\) i ciśnienie   \(p = 1013,25 \: hPa \: (1 atm.)\).


Jednostki:

\(g\) - gram

\(mol\) -  mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(^o C\) - stopień Celsjusza

\(K\) - kelwin

Wzór na gęstość gazu w warunkach normalnych - jak stosować w praktyce?

8-4 =

Oprócz - wzór na gęstość gazu w warunkach normalnych może Ci się przydać