Eszkola

Wzór na zmianę temperatury wrzenia wzór

Wzór na zmianę temperatury wrzenia ma postać:

\(\Delta T_w=K_w\cdot m\)

gdzie:

\(\Delta T_w\) - zmiana temperatury wrzenia \([K]\),

\(K_w\) - molowe podwyższenie temperatury wrzenia - stała ebulioskopowa \([\frac{K\cdot kg}{mol}]\),

\(m\) - molarność roztworu \([\frac{mol}{kg}]\).


Wzór na zmianę temperatury wrzenia - jak stosować w praktyce?

3×4 =