Eszkola

Podstawowe właściwości gazów i par

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe parametry gazów i par: masę molową, gęstość i objętość molową w warunkach normalnych, gęstość względem powietrza, temperaturę wrzenia, topnienia i krytyczną oraz ciśnienie krytyczne. Warunki normalne odnoszą się do temp. = 273,15 K i ciśnienia 1013,25 hPa = 1 atm.

Gaz (para) Wzór Masa molowa [g/mol] Gęstość [g/dm3] (warunki normalne) Gęstość względem powietrza Objętość molowa [dm3/mol] (warunki normalne) Temp. topnienia [oC] Temp. wrzenia [oC] (ciśnienie normalne) Temp. krytyczna [oC] Ciśnienie krytyczne [MPa]
amoniak NH3 17,03 0,771 0,597 22,08 -77,8 -35,5 -132,4 11,15
argon Ar 39,35 1,784 1,380 22,38 -189,4 -185,2 -122,4 4,80
arsenowodór AsH3 77,95 3,480 2,690 22,39 -116,3 -55 - -
azot N 28,01 1,251 0,967 22,40 -209,9 -195,8 -147,1 3,35
bomowodór HBr 80,92 3,644 2,819 22,21 -88,5 -67 90 8,40
chlor Cl2 70,91 3,220 2,490 22,02 -100,98 -34,6 144 7,60
chlorowodór HCl 36,46 1,639 1,268 22,25 -114,2 -85,1 51,4 8,30
dwutlenek siarki SO2 64,06 2,926 2,264 21,89 -72,7 -10 157,3 7,78
dwutlenek węgla CO2 44,01 1,977 1,529 22,26 -56 -78,5 31 7,30
fluor F2 38,00 1,695 1,311 22,42 -220 -188 -101 5,50
fosforowodór PH3 34,00 1,530 1,183 22,25 -132,5 -87,5 52 6,50
hel He 4,003 0,179 0,138 22,42 - -268,6 -267,9 0,23
jodowodór HI 127,91 5,789 4,478 22,10 -51 -36 150,8 -
krypton Kr 83,80 3,740 2,890 22,38 -157,1 -153,2 -63,8 5,40
ksenon Xe 131,30 5,890 4,510 22,29 -111,8 -108,1 16,6 5,80
neon Ne 20,18 0,900 0,696 22,43 -248,6 -245,9 -228,7 2,70
ozon O3 47,998 2,220 1,710 21,60 -193 -112 -5 9,20
para wodna H2O 18,016 0,768 0,594 - 0,0 100,0 374,2 21,8
powietrze suche 28,96 1,293 1,000 22,40 -213 -193 -140,7 3,70
siarkowodór H2S 34,08 1,539 1,191 22,14 -85,5 -60,7 100,4 8,90
tlen O2 31,999 1,429 1,105 22,39 -218,4 -182,96 -118,8 4,97
tlenek azotu (II) NO 30,01 1,340 1,037 22,39 -163,6 -151,8 -94 6,40
tlenek węgla (II) CO 28,01 1,250 0,967 22,40 -199 -191,5 -140,2 3,45
wodór H2 2,016 0,090 0,070 22,43 -252,8 -239,9 -239,9 1,30
aceton (CH3)2CO 58,08 - - - -95 56,3 235 4,70
etanol C2H5OH 46,07 2,040 1,58 - -114,5 78,3 240 9,90
chlorek etylu C2H5Cl 64,51 - - - -142,5 12,5 187,2 5,20
chloroform CHCl3 119,37 5,283 4,087 22,60 -63,5 61,2 260 5,50
benzen C6H6 78,11 0,879 2,7 39 5,53 80,1 288,94 4,90
etylen C2H4 28,05 1,261 0,975 22,24 -169,5 -103,7 9,5 5,10
metan CH4 16,04 0,717 0,555 22,36 -182,5 -161,5 -82,5 4,60Opinie - Podstawowe właściwości gazów i par

4×6 =