Eszkola

Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temp. 298 K

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Stała dysocjacji jest wielkością charakterystyczną dla danego elektrolitu, niezależną od stężenia roztworu, natomiast zależną od temperatury. W poniższej tabeli przedstawiono wartości stałych dysocjacji niektórych elektrolitów dla temperatury 298 K. W przypadku elektrolitów dysocjujących etapowo, stała dysocjacji jest inna dla każdego etapu.

Związek Stała dysocjacji
Kwasy nieorganiczne
H3AsO3 K1= 6 · 10-10
K2= 1,7 · 10-14
H3AsO4 K1= 5,6 · 10-3
K2= 1,1 · 10-7
K3= 3,9 · 10-12
H3BO3 K1= 5,8 · 10-10
K2= 1,8 · 10-13

K3= 1,6· 10-14
HBr K = ok. 3 · 109
HBrO K = 2 · 10-9
HBrO3 K = 0,2
HCN K= 7,5 · 10-10
HCNO K = 1,2 · 10-4
H2CO3 K1= 4,5 · 10-7
K2= 4,7 · 10-11
HCl K = ok. 107
HClO3 K = 6,3
HClO K = 3,2 · 10-8
HClO2 K = 10-2
HF K = 6,3 · 10-4
HI K = ok. 1010
HIO K = 10-10
HIO3 K = 0,16
HIO4 K = 2,3  · 10-2
NH3 K = 2,6 · 10-5
HNO2 K = 2 · 10-4
HNO3 K = 25
H3PO4 K1= 7,5 · 10-3
K2= 6,3 · 10-8

K3= 1,3 · 10-12
H2S K1= 6 · 10-8
K2= 10-14
H2SO3 K1= 1,6 · 10-2
K2= 6,3 · 10-8
H2SO4 K1= ok. 103
K2= 1,2 · 10-2
Zasady nieorganiczne
Al(OH)3 K3= 1,4 · 10-9
AgOH K= 1,1 · 10-4
Cu(OH)2 K2= 1,3 · 10-4
Fe(OH)2 K2= 1,3 · 10-4
Fe(OH)3 K2= 1,8 · 10-11
K3= 1,4 · 10-12
Mg(OH)2 K2= 2,5 · 10-3
Zn(OH)2 K2= 4 · 10-5
Kwasy organiczne
C6H5COOH (benzoesowy) K = 6,6 · 10-3
C6H5OH (fenol) K = 10-10
HCOOH (mrówkowy) K = 1,8 · 10-4
CH3CH(OH)COOH (mlekowy) K = 1,4 · 10-4
CH3COOH (octowy) K = 1,8 · 10-5
CH3CH2COOH (propionowy) K = 1,3 · 10-5
OHC6H4COOH (salicylowy) K1= 1,3 · 10-3
K2= 1,5 · 10-14
(COOH)2 (szczawiowy) K1= 5,4 · 10-2
K2= 5,4 · 10-5
Zasady nieorganiczne
C6H5NH(anilina) K = 3,8 · 10-10
C2H5NH(etyloamina) K = 4,7 · 10-4
(C2H5)2NH (dietyloamina) K = 8,5 · 10-4
(C2H5)3N (trietyloamina) K = 7,4 · 10-4
CH3NH2 (metyloamina) K = 4,4 · 10-4
(CH3)2NH (dimetyloamina) K = 5,1 · 10-4
(CH3)3N (trimetyloamina) K = 6,3 · 10-3
C6H3NHCH3 (N - metyloanilina) K = 7,1 · 10-10
C6H5N(CH3)2(N, N - dimetyloanilina) K = 1,4 · 10-6
CH3C6H4NH2 (m - toluidyna) K = 2,5 · 10-10
CH3C6H4NH2 (p - toluidyna) K = 1,3 · 10-9

C6H3NHCH3 (N - Metyloanilina)
C6H5N(CH3)2
CH3C6H4NH2 (m - toluidyna)
K = 2,5 · 10-10

Opinie - Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temp. 298 K

9-2 =
  • D Dominika 20.12.2023

    (NH4)2SO4