Eszkola

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji) ma postać:

\(K_a = \dfrac{[H^+] [A^-]}{[HA]}\), dla kwasu jednoprotonowego (posiadającego jeden atom wodoru) dysocjującego zgodnie z równaniem:

\(HA \rightleftharpoons H^+ + A^-\)

Wyjaśnienie symboli:

\(K_a \) - stała dysocjacji (stała równowagi reakcji dysocjacji) \([-]\)

\([H^+]\) - stężenie molowe jonów wodorowych powstałych podczas dysocjacji, zmierzone po ustaleniu się stanu równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\( [A^-]\) - stężenie molowe jonów reszty kwasowej powstałych podczas dysocjacji, zmierzone po ustaleniu się stanu równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\([HA]\) - stężenie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu, zmierzone po ustaleniu się stanu równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzory na stopień dysocjacji

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji) - jak stosować w praktyce?

4+6 =

Oprócz - wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji) może Ci się przydać