Eszkola

Wzory na stopień dysocjacji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzory na stopień dysocjacji mają postać:

\(\alpha = \dfrac{n_{zdys.}}{n_{wprow.}}\)

lub

\(\alpha = \dfrac{C_{zdys.}}{C_{wprow.}}\)


Stopień dysocjacji podaje się również jako procent cząsteczek, które uegły rozpadowi:

\(\alpha = \dfrac{n_{zdys.}}{n_{wprow.}} \cdot 100 \%\)

lub

\(\alpha = \dfrac{C_{zdys.}}{C_{wprow.}} \cdot 100 \%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\alpha\) - stopień dysocjacji (jako liczba niemianowana lub w \([\%]\))

\(n_{zdys.}\) - liczba moli cząsteczek zdysocjonowanych na jony \([mol]\)

\(n_{wprow.}\)całkowita liczba moli cząsteczek wprowadzonych do roztworu \([mol]\)

\(C_{zdys.}\) - stężenie cząsteczek zdysocjowanych na jony \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\(C_{wprow.}\) - stężenie cząsteczek wprowadzonych do roztworu \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Stopień dysocjacji może przyjmować wartości: \(o \% < \alpha  \leqslant  100 \%\) lub \( 0 < \alpha  \leqslant  1\). W zależności o wartości stopnia dysocjacji elektrolity dzielimy na:
  • mocne \((\alpha \geqslant 0,3)\) lub \((\alpha \geqslant 30 \%)\),
  • średniej mocy \((0,05 < \alpha < 0,3)\) lub \((5 \% < \alpha < 30 \%)\),
  • słabe \((\alpha \leqslant  0,05)\) lub \((\alpha \leqslant  5 \%)\).


Jedostki:

\([mol]\) - mol

\([dm^3]\) - decymetr sześcienny

\([\%]\) - procentWzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji)

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Wzory na stopień dysocjacji - jak stosować w praktyce?

1×4 =

Oprócz - wzór na wzory na stopień dysocjacji może Ci się przydać