Eszkola

Prawo rozcieńczeń Ostwalda wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo rozcieńczeń Ostwalda opisuje zależność między stałą dysocjacji i stopniem dysocjacji, dla kwasów jednoprotonowych i zasad jednowodorotlenowych ma postać:

\(K = \dfrac{\alpha^2 \cdot C_o}{1- \alpha}\)

Dla słabych elektrolitów można zastosować wzór uproszczony, który ma postać:

\((1 - \alpha) \approx 1\)

\(K = \alpha^2 \cdot C_o\)

Wyjaśnienie symboli:

\(K\) - stała dysocjacji \([-]\)

\(\alpha\) - stopień dysocjacji wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego

\(C_o\) - stężenie początkowe \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzory na stopień dysocjacji

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji)

Prawo rozcieńczeń Ostwalda - jak stosować w praktyce?

8-1 =
  • R Renata 11.10.2022

    Hej