Eszkola

Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono ropzuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury, podaną w liczbie gramów substancji bezwodnej, która rozpuszcza się w 100 g rozpuszczalnika.

Substancja Temperatura [oC]
0oC 10oC 20oC 30oC 40oC 50oC 60oC 70oC 80oC 90oC 100oC
AgCl 8,9 · 10-5 1,5 · 10-4 5,2 · 10-4
AgI 3 · 10-7 3 · 10-6
AgNO3 122 170 222 300 376 455 525 669 952
Ag2SO4 0,57 0,69 0,79 0,88 0,97 1,07 1,14 1,21 1,28 1,34 1,39
Al2(SO4)2 23,8 25,1 26,7 28,8 31,4 34,3 37,2 39,8 42,2 44,4 47,1
BaCl2 31,6 33,3 35,7 38,2 40,7 43,6 46,4 49,4 52,4 58,8
BaC2O4 5,8 · 10-3 8,2 ·  10-3 17 · 10-3
BaCrO4 2 · 10-4 2,8 · 10-4 3,7 · 10-4 4,6 · 10-4
Ba(NO3)2 5 7 9,2 11,6 14,2 17,1 20,3 27 34,2
BaSO4 1,15 · 10-4 2 · 10-4 2,4 · 10-4 2,85 · 10-4 3,36 · 10-4 4,13 · 10-4
Ba(OH)2 1,67 2,48 3,89 5,59 8,22 13,12 20,94 101,4
Br2 4,22 3,4 3,2 3,13
Ca(OH)2 0,185 0,176 0,165 0,153 0,141 0,128 0,116 0,106 0,094 0,085 0,077
Hg2Cl2 1,4 ·  10-4 2 · 10-4 3 · 10-4
HgCl2 3,5 4,6 6,1 7,7 9,3 14 23,1 38
I2 0,029 0,04 0,056 0,078
KBr 53,5 59,5 65,2 70,6 75,5 80,2 85,5 90 95 99,2 104
KCl 27,6 31 34 37 40 42,6 45,5 48,3 51,1 54 56,7
KSCN 63,9 68,5
K2CrO4 58,2 60 61,7 63,4 65,2 66,8 68,6 70,4 72,1 73,9 75,6
K2Cr2O7 5 8,5 13,1 29,2 29,2 50,5 73 102
KI 127,5 136 144 152 160 158 176 184 192 200 208
KNO2 73,6 74,9 77 80,5
KNO3 13,3 20,9 31,6 45,8 63,9 85,5 110 138 169 202 246
K2SO4 7,35 9,22 11,11 12,97 14,76 16,5 18,17 19,75 21,75 22,8 24,1
NH4SCN 54,5 59 63 67,5
(NH4)2C2O4 2,1 3 4,2 5,6 7,4 9,3
NH4Cl 29,4 33,3 37,2 41,4 45,8 50,4 55,2 60,2 65,6 71,3 77,3
(NH4)2HPO4 131 (15 oC)
NH4MgPO4 0,023 0,052 0,036 0,030 0,040 0,016 0,019
NH4NO3 118,3 192 241,8 297,0 344,0 421,0 499,0 580,0 740,0 871,0
(NH4)2SO4 70,6 73,0 75,4 78,0 81,0 88,0 95,3 103,3
NaCl 35,7 35,8 36,0 36,3 36,6 37,0 37,3 37,8 38,4 39,0 39,8
NaNO3 73 80 88 96 104 114 124 148 180
Pb(NO3)2 38,8 48,3 56,3 66 75 85 96 115 138,8Opinie - Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury

6-3 =