Eszkola

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Izotopy promieniotwórcze są to nietrwałe izoptopy, których jądra atomów są niestabilne i ulegają samorzutnym przemianom promieniotwórczym jąder. Dzieli się je na naturalne i sztucze. Charkteryzuje je czas połowicznego ropzadu (czas półrozpadu), czyli czas po upływie którego połowa początkowej liczby jąder pierwiastka uległa przemianie. W tabeli poniżej przedstawiono zastosowanie poszczególnych iztopów promieniotwórczych oraz ich czas półrozpadu.

Pierwiastek Izotop Wykorzystane promieniowanie Czas półrozpadu (T1/2) Zastosowanie
ameryk 241Am \(\alpha\) (alfa) 432,7 lat czujniki dymu (instalacje przeciwpożarowe)
cez 137Cs \(\gamma\) (gamma) 30 lat radiografia przemysłowa, bomba cezowa, pomiary grubości
fosfor 32P \(\beta\) (beta) 14,3 dnia medycyna (leczenie białaczki)
iryd 192Ir \(\gamma\) (gamma) 73,8 dnia radiografia przemysłowa
jod 131I \(\gamma\) (gamma) 8 dni medycyna (leczenie tarczycy)
kobalt 60Co \(\gamma\) (gamma) 5,26 lat medycyna (terapia przeciwrakowa - bomba kobaltowa), radiografia przemysłowa, urządzenia radiacyjne, waga iztopowa, sprzęt do pomiaru grubości i pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach
pluton 238Pu \(\alpha\) (alfa) 87,7 lat czujniki dymu
rad 226Ra \(\gamma\) (gamma) 1600 lat aplikatory radowe
rubid 87Rb \(\beta\) (beta) 5 · 1010 lat datowanie promieniotwórcze
siarka 35S \(\beta\) (beta) 87,32 dnia atom znaczony, głównie w badaniu związków organicznych
tal 204Tl \(\beta\) (beta) 3,8 lat sprzęt do pomiaru grubości
węgiel 14C \(\beta\) (beta) 5570 lat określenie wieku wykopalisk, zabytków itp., badanie mechanizmów złożonych reakcji (atom znaczony)
wodór 3H \(\beta\) (beta) 12,46 lat farby świecące, badania mechanizmów reakcji (atom znaczony)

Opinie - Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

1×6 =