Eszkola

Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej przedstawiono właściwości fizyczne związków organicznych jak: temperatura topnienia (tt), temperatura wrzenia (tw), gęstość (d) w t=20oC i p=113 hPa oraz o rozpuszczalności danego związku w wodzie, etanolu (EtOH), eterze etylowym (eter), acetonie lub w czterochlorku węgla, benzenie. Niektóre temperatury wrzenia dotyczą obniżonego ciśnienia [hPa], co oznaczono w indeksie górnym wartości tw. [α] - skręcalność właściwa w t=20oC, dla żółtej linii D światła sodowego. W kolumnie dotyczącej temperatury topnienia i wrzenia pojawiają się oznaczenia literowe oznaczające kolejno: r - rozkłada się, pt - punkt potrójny, ps - punkt sublimacji, sub - sublimuje "- " oznacza brak danych. Skala rozpuszczalności w wymienionych rozpuszczalnikach: 1 - nie rozpuszcza się,; 2 - słabo rozpuszcza się; 3 - rozpuszcza siś; 4 - bardzo dobrze rozpuszcza się; 5 - mieszają się z rozpuszczalnikiem bez ograniczeń.

Wzór Nazwa związku tt
[oC]
tw
[oC]
d
[g · cm-3]
Uwagi
CH4 metan -182,4 -161,5 0,4228 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 3, aceton 2)
C2H6 etan -182,8 -88,6 0,5446 Rozpuszczalny (beznen 4)
C3H8 propan -187,6 -42,1 0,493 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 4, aceton 2)
C4H10 butan -138,2 -0,5 0,573 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 4)
C4H10 2-metylopropan
(izobutan)
-159,4 -11,7 0,551 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 4, eter 4)
C5H12 pentan -129,7 36,0 0,6262 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C5H12 2-metylobutan -159,9 27,8 0,620 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H14 heksan -95,3 68,7 0,6548 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, eter 4, chloroform 3)
C7H16 heptan -90,6 98,5 0,6837 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 5, aceton 5)
C8H18 oktan -56,8 125,6 0,6986 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 3, aceton 5)
C9H20 nonan -53,5 150,8 0,7176 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, aceton 5)
C10H22 dekan -29,7 174,1 0,730 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 3, czterochlorek węgla 2)
C11H24 undekan -25,6 195,9 0,7402 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5)
C12H26 dodekan -9,6 216,3 0,7487 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, aceton 4)
C13H28 tridekan -5,3 235,4 0,7564 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, aceton 3)
C14H30 tetradekan 5,8 253,5 0,7628 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, czterochlorek węgla 3)
C15H32 pentadekan 9,9 270,6 0,7685 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4)
C16H34 heksadekan 18,1 286,8 0,7733 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, aceton 3)
C17H36 heptadekan 22 302,0 0,7780 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 3, czterochlorek węgla 2)
C18H38 oktadekan 28,2 316,3 0,7768 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3, aceton 2)
C19H40 nonadekan 32,1 329,9 0,7855 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 3, aceton 3)
C20H42 ejkozan 36,8 343 0,7886 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, aceton 4, benzen 3)
C30H62 triakontan 65,8 449,7 0,8097 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 3, benzen 4)
C3H6 cyklopropan -127,4 -32,8 0,617 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 4, eter 4, benzen 3)
C4H8 cyklobutan -90,6 12,6 0,6890 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 5, aceton 4)
C5H10 cyklopentan -93,8 49,3 0,7457 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H12 cykloheskan 6,59 80,73 0,7739 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C2H4 eten -169 -103,7 0,5678 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 3, aceton 2)
C3H6 propen -185,2 -47,6 0,505 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4)
C4H8 but-1-en -185,3 -6,2 0,588 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, benzen 3)
C4H8 transbut-2-en -105,5 0,8 0,599 Rozpuszczalny (benzen 3)
C4H8 cis-but-2-en -138,9 3,7 0,616 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, benzen 3)
C2H2 etyn (acetylen) -80,7 pt -84,7 ps 0,37725 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 2, aceton 3, benzen 3)
C3H4 propyn -102,7 -23,2 0,60725 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, benzen 3, chloroform 3)
C4H6 but-1-yn -125,7 8,0 0,67830 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3)
C4H6 but-2-yn -32,2 26,9 0,6910 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3, czterochlorek węgla 3)
C6H6 benzen 5,5 80,0 0,8765 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H5CH3
toluen -95,0 110,62 0,8623 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 3)
C6H4(CH3)2 1,2-dimetylobenzen
(o-ksylen)
-25,2 144,5 0,880210 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H4(CH3)2 1,3-dimetybenzen
(m-ksylen)
-47,8 139,1 0,8642 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H4(CH3)2 1,4-dimetylobenzen
(p-ksylen)
13,2 138,3 0,8611 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C10H8 naftalen 80,2 217,9 1,0253 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 4, aceton 4)
C14H10 antracen 215,0 339,9 1,2825 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 2, aceton 2)
C14H10 fenantren 99,2 340 0,9804 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
CH3Cl chlorometan -97,7 -24,0 0,91125 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
CH2Cl2 dichlorometan -95,1 40 1,3266 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, czterochlorek węgla3)
CHCl3 trichlorometan
(chloroform)
-63,6 61,1 1,4832 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 3)
CCCl4 tetrachlorometan
(czterochlorek węgla)
-23 76,8 1,5940 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 5, aceton 3)
CHI3 trijodometan
(jodoform)
119 218 4,00825 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
CCl3F trichlorofluorometan -111,1 23,7 - -
CCl2F2 dichlorodifluorometan -158 -29,8 - Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 3)
CClF3 chlorotrifluorometan -181 -81,4 - -
CH2= CHCl chloroeten -153,7 -13,3 0,9106 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 4)
C6H5Cl chlorobenzen -45,2 131,7 1,1058 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 4, benzen 4)
CH3OH metanol -97,6 64,6 0,7914 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C2H5OH etanol -114,1 78,2 0,7893 Rozpuszczalny (H2O 5,  eter 5, aceton 5)
C3H7OH propan-1-ol -126,1 97,2 0,799725 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 3)
C3H7OH propan-2-ol -89,5 82,3 0,780925 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 3)
C4H9OH butan-1-ol -89,8 117,7 0,8098 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 5, eter 5, aceton 4)
C3H7OH butan-2-ol -114,7 99,5 0,8063 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 5, eter 5, aceton 4)
C4H9OH 2-metylopropan-1-ol -108 107,8 0,8018 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
C4H9OH 2-metylopropan-2-ol 25,4 82,4 0,7887 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, chloroform 3)
C6H5OH benzenol (fenol) 40,9 181,8 1,054545 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 4, aceton 5)
C6H4(CH3)OH 2-metylobenzenol
(o-krezol)
29,8 191,0 1,13525 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 4, eter 4, aceton 5)
C6H4(CH3)OH 3-metylobenzenol
(m-krezol)
11,8 202,2 1,0341 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H4(CH3)OH 4-metylobenzenol
(p-krezol)
35,5 201,9 1,018540 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C10H7OH 1-naftol 95 288 1,098999 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, aceton 3)
C10H7OH 2-naftol 123 285 1,28 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 4, benzen 3)
C2H4(OH)2 etano-1,2-diol
(glikol etylenowy)
-13 197,3 1,1088 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C3H5(OH)3 metanal
(aldehyd mrówkowy)
-92 -19,1 0,815-20 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 5, aceton 5)
CH3CHO etanal (aldehyd octowy) -123 20,1 0,783418 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C2H5CHO propanal -80 48 0,865725 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 5, eter 5)
C3H7CHO butanal -99 74,8 0,8016 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 5, eter 5, aceton 4)
C6H5CHO aldehyd benzoesowy -26 179,0 1,041510 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, aceton 4)
CH3COCH3 propanon (aceton) -94,8 56,05 0,784525 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5)
HCOOH kwas metanowy (mrówkowy) 8,3 101 1,220 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 4)
CH3COOH kwas etanowy (octowy) 16,6 117,9 1,044625 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C2H5COOH kwas propanowy -20,7 141,1 0,9930 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 3, chloroform 2)
C3H7COOH kwas butanowy (masłowy) -5,7 163,7 0,9577 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, czterochlorek węgla 2)
C3H7COOH kwas 2-metylopropanowy
(izomasłowy)
-56 154,4 0,9681 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 5, eter 5, czterochlorek węgla 2)
C15H31COOH kwas heksadekanowy
(palmitynowy)
63,1 351,5 0,852762 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 5, aceton 3)
C17H35COOH kwas oktadekanowy
(stearynowy)
68,8 350 r 0,9408 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 4, aceton 3)
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH kwas cis-oktadek-9-enowy
(oleinowy)
13,4 286133,3 0,8935 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH kwas trans-oktadek-9-enowy
(elaidynowy)
45 288133,3 0,873445 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)CH=
CH(CH2)7COOH
kwas linolowy (cis, cis) -12 22921,3 0,9022 Rozpuszczalny (EtOH 4, eter 4, benzen 4)
CH3(CH2)CH=CH(CH2)CH=
CH(CH2)CH=CH(CH2)7COOH
kwas linolenowy
(cis, cis, cis)
-11 23122,6 0,9164 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 3, eter 3, benzen 2)
C6H5COOH kwas beznoesowy 122,4 249,2 1,265915 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, eter 4, aceton 3)
(COOH)2 kwas etanodiowy
(szczawiowy)
189,5 r sub. 157 1,90017 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 4, eter 2, benzen 1)
HOOC(CH2)2COOH kwas butano-1,4-diowy
(bursztynowy)
188 235 r 1,57225 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
HOOC(CH2)3COOH kwas heksano-1,5-diowy
(glutarowy)
97,8 303 r 1,42915 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4, eter 4, benzen 1)
HOOC(CH2)4COOH kwas heksano-1,6-diowy (adypinowy) 153,2 337,5 1,36025 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, eter 3)
HOOCCH=CHCOOH kwas trans-but-2-en-1,4-diowy (fumarowy) 287 r sub. 165 1,635 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 2, aceton 2)
HOOCCH=CHCOOH kwas cis-but-2-en-1,4-diowy
(maleinowy)
130,5 - 1,590 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4, eter 3, aceton 4)
C6H4(COOH)2 kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy) 230 r r 2,18191 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 2, chloroform 1)
CH3CH(OH)COOH kwas DL-2-hydroksy-propanowy, (±) mlekowy 18 12220 1,206021 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4, eter 2)
HOOC(CHOH)2COOH kwas L-2,3-dihydroksybutano-1,4-diowy
(L-winowy)
169 - - -
HOOC(CHOH)2COOH kwas D-2,3-dihydroksybutano-1,4-diowy
(D-winowy)
172,5 - 1,7598 Rozpuszczalny (dimetylosulfotlenek 2)
HOOC(CHOH)2COOH kwas DL-2,3-dihydroksybutano-1,4-diowy (±)  racemat 206 - 1,78825 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 2, benzen 1)
HOOC(CHOH)2COOH kwas mezo-2,3-dihydroksybutano-1,4-diowy
(mezo-winowy)
147 - 1,666 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4)
C6H4(OH)COOH kwas 2-hydroksybenzenoesowy
(salicylowy)
158 211 1,443 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, eter 4, aceton 4)
HOCH2(CHOH)4COOH kwas D-glukonowy 131 - - Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 2, eter 1, benzen 1)
CH3COCOOH kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy) 13,8 165 r 1,2272 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 3)
HCOOC2H5 mrówczan etylu -79,6 54,4 0,9168 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 5, eter 5, aceton 4), zapach rumu
CH3COOC2H5 octan etylu - 179 1,0880 Rozpuszczalny (EtOH 3, eter 4), zapach aceton
CH3COOC3H7 octan propylu -93 101,54 0,8878 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, czterochlorek węgla 3), zapach gruszek
CH3COOC2H4CH(CH3)2 octan izopentylu -78 141 0,872 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 5, eter 5, czteochlorek węgla 3), zapach bananów
C3H7COOC2H5 maślan etylu -98 121,5 0,884415 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 3, czterochlorek węgla 3), zapach ananasów
HOC6H4COOC6H5 salicylan fenylu (salol) 130,5 17316 1,261430 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 4, eter 3, aceton 4), antyseptyk
CH3NO2 nitrometan -28,5 101,1 1,1371 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 3, eter 3, aceton 4)
C6H5NO2 nitrobenzen 5,7 210,8 1,2037 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, eter 3, aceton 4), zapach migdałowy
C6H2(CH3)(NO2)3 2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl) 80,1 eksp.240 1,65425 Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 2, eter 3, aceton 4), materiał wybuchowy
C6H2(OH)(NO2)3 2,4,6-trinitrofenol
(kwas pikrynowy)
122,5 eksp.300 - Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 3, aceton 4), materiał wybuchowy
CH3NH2 metanoamina (metyloamina) -93,4 -6,3 0,65625 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 3, eter 5, aceton 3)
(CH3)2NH N-metylometanoamina (dimetyloamina) -92,2 6,8 0,68040 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 3, eter 3)
(CH3)3N N,N- dimetylometanoamina (trimetyloamina) -117,7 2,8 0,62725 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 3, eter 3, benzen 3)
C2H5NH2 etanoamina (etyloamina) -80,5 16,5 0,67725 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5)
C3H7NH2 prapano-1 amina
(propyloamina)
-83 47,2 0,7173 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 4, eter 4, aceton 4)
CH3CH(NH2)CH3 propano-2-amina (izopropyloamina) -95,1 31,7 0,6891 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 4)
C6H5NH2 benzenoamina (anilina) -6,0 184,1 1,0217 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C6H4(OH)NH2 2-hydroksybenzenoamina 174 sub. 153 1,32825 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 4, eter 3, benzen 2)
C4H5N pirol -23,42 129,79 0,9698 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 3, aceton 3)
C5H5N pirydyna -41,6 115,2 0,9819 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 5, aceton 5)
C4H4N2 pirymidyna (1,3-diazyna) 22 123,8 1,016 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 3)
C5H4N2 puryna 216,5 r 1,491 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4, eter 2, aceton 3)
CO(NH2)2 mocznik (diamid kwasu węglowego) 132,7 r 1,3230 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4, eter 1, benzen 1)
HCONH2 metanoamid (formamid) 2,55 220 1,1334 Rozpuszczalny (H2O 5, EtOH 5, eter 2, benzen 1)
HCONH(CH)3 N-metylometanoamid -3,8 199,5 1,01119 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4, aceton 4)
HCON(C6H5)(CH)3 N-fenylo-N-metylometanoamid 14,5 243 1,0948 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, aceton 3)
CH3CONH2 etanoadmid (acetamid) 81 222,0 0,998685 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 4)
C6H5CONH2 benzenokarboksyamid (beznamid) 129,1 290 1,0792130 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 4, eter 2, benzen 2)
CH3ONO2 azotan (V) metylu -82,5 64,6 eksp 1,2075 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 3, eter 3)
C3H5(ONO2)3 triazotan glicerolu (nitrogliceryna) 13,5 930,4
eksp.
1,5931 Rozpuszczalny (H2O 22, EtOH 3, eter 5, aceton 4)
(CH3COO)2Ca octan wapnia r - 1,50 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 2)
(COO)2Na2 szczawian disodu 260 r - 2,3425 Rozpuszczalny (H2O 2, EtOH 1, eter 1)
(C17H35COO)2Ca stearynian wapnia 179,5 - - Rozpuszczalny (H2O 1, EtOH 1, eter 1)
C5H10O5 β-D-arabinoza 155,5 - 1,62525 Rozpuszczalny (H2O 4)
α-D-arabinoza
racemat         
[α]=-190,6o
[α]=+55,4o
[α]=-105o
C6H12O6 β-D-fruktoza 103 r - 1,60 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 3, aceton 4, MeOH 3)
[α]=-133,5o
C6H12O6 D-galaktoza 170 - - Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 2, eter 1, benzen 1)
α-D-galaktoza
β-D-galaktoza
[α]=+150,7o
[α]=+52,8o
[α]=+80,2o
C6H12O6 β-D-glukoza 150 - 1,562018 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 2, eter 1)
α-D-glukoza
racemat
[α]=+19o
[α]=+112o
[α]=+53o

C6H12O6 D-mannoza 132 r - 1,539 Rozpuszczalny (H2O 4, EtOH 2, eter 1)
α-D-mannoza
β-D-mannoza
racemat
[α]=+29,3o
[α]=-17,0o
[α]=+14,5o
C12H22O11 laktoza; 4-O-β-galaktopiranozylo-D-glukopiranoza 252 - - α-laktoza
β-laktoza
racmeat
[α]=+85o
[α]=+34o
[α]=+53o
C12H22O11 maltoza;4-O-α-glukopiranozylo-D-glukopiranoza 165 - - α-maltoza
β-maltoza
racmeat
[α]=+173o
[α]=+112o
[α]=+130o
C12H22O11 celobioza, 4-O-β-glukopiranozylo-D-glukopiranoza r 225 - - racemat [α]=+34,6o
C12H22O11 sacharoza; α-D-glukopiranozylo-β-D-fruktofuranoza 185,5 - 1,580517 Rozpuszczalny (H2O 3, EtOH 2, eter 1)
racemat
[α]=+178o
α
β
H2O
[α]=+34,6o
Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych
W tabeli poniżej przedstawiono właściwości fizyczne związków nieorganicznych jak: temperatura topnienia (tt), temperatura wrzenia (tw), gęstość (d) oraz informacje o wyglądzie i  rozpuszczalności danego związku. W kolumnie dotyczącej temperatury topnienia i wrzenia pojawiają się oznaczenia literowe oznaczające kolejno: r - rozkłada się, pt - punkt potrójny, ps - punkt sublimacji, t - przekształca sie w inną odmianę, natomiast "- " oznacza brak danych.

Opinie - Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych

2×4 =