Eszkola

Izomeria w alkanach definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Tak jak dla alkanów o łańcuchu prostym stosujemy przedrostek „n”, tak dla alkanów o łańcuchu rozgałęzionym stosujemy przedrostek „izo”. Spróbujmy zatem przekształcić prosty łańcuch butanu w izobutan.
 
Izomeria w alkanach

Butan i 2 –metylopropan są zatem izomerami, ponieważ maja taki sam wzór sumaryczny, czyli C4H10 lecz różnią się wzorami strukturalnymi. Typ reprezentowany przez te dwa związki nosi nazwę izomerii konstrukcyjnej lub strukturalnej.

Wzory prezentowane wyżej są pełnymi wzorami strukturalnymi. Alkany możemy również zapisywać stosując wzory skrócone (półstrukturalne), np. wzór butanu:
 
\(CH_3 – CH_2 – CH_2 – CH_3\)
 

Stosuje się również wzory uproszczone:
 

  • powszechna forma zapisu, w której przyjmuje się, że na końcu każdego wiązania znajduje się atom wodoru, a zatem w celu uproszczenia nie zapisuje się go:
Izomeria w alkanach
  • najbardziej uproszczona forma zapisu, w której zakłada się, że każdy koniec odcinka prostego jest zakończony atomem węgla, a każdy atom węgla połączony jest z odpowiednią liczba atomów wodoru:
Izomeria w alkanach

Izomeria w alkanach Wasze opinie

1×2 =