Eszkola

Reforming (izomeryzacja) definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Reforming to proces stosowanym w celu otrzymania paliw o dużej liczbie oktanowej. Do jego przebiegu potrzebna jest wysoka temperatura oraz ciśnienie. Reforming inaczej nazywany izomeryzacją polega na przetworzeniu alkanów o prostych nierozgałęzionych łańcuchach w alkany rozgałęzione oraz na cyklizacji i aromatyzacji węglowodorów łańcuchowych. Na przykład na skutek cyklizacji i aromatyzacji n – heksan zostaje przetworzony w benzen i usunięty z mieszaniny węglowodorów:
 
 

 


Benzyna jest substancją składająca się z węglowodorów o średniej długości (5 – 10 atomów węgla), a te z kolei spalają się w sposób wybuchowy, co nie jest korzystne dla pracy silników spalinowych. Najlepiej zaś spalają się węglowodory dostatecznie rozgałęzione. Przykładem jest 2,2,4 – trimetylopentan, jego nazwa zwyczajowa to izooktan czyli paliwo o liczbie oktanowej 100. Wzór strukturalny izooktanu przedstawia się następująco:
 

 

 

Pod pojęciem liczby oktanowej w pewien sposób kryje się skala jakości paliwa. Przyjęto bowiem, że najlepiej spalającym się paliwem jest izooktan, a zatem liczbę oktanową 100 ma paliwo, które zawiera tylko izooktan bądź mieszankę, która spala się identycznie jak on. Liczbą oktanową równą 0 określono zaś paliwo zawierające w swoim składzie tylko n-heptan, bądź mieszankę spalającą się identycznie jak on. A zatem paliwo, którego liczba oktanowa jest równa np. 97 składa się w 97% z izooktanu i 3 % z n-heptanu lub w tych samych proporcjach z mieszanek spalających się tak samo jak one. Właśnie z takim oznakowaniem liczby oktanowej spotykamy się na stacjach paliwowych, gdzie benzyna 95 oznacza, że jest to benzyna 95-oktanowa zaś benzyna 98 jest benzyną 98-oktanową.

Surowcem do izomeryzacji są między innymi benzyny niskooktanowe o liczbie oktanowej ok. 50, otrzymane w procesie destylacji ropy naftowej. Produktami reformingu są: reformat surowy o liczbie oktanowej ok. 90, gaz płynny i wodór. Powstały reformat najpierw oczyszcza się poprzez przemywanie go rozpuszczalnikiem, w wyniku czego otrzymuje się surową benzynę, do której następnie dodawane są komponenty uszlachetniające.

Reforming (izomeryzacja) Wasze opinie

2×5 =