Eszkola

Ropa naftowa definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ropa naftowa jest ciekłą mieszaniną węglowodorów oraz niewielkich ilości związków organicznych w skład których wchodzą tlen, azot i siarka. Skład ropy naftowej zależy w głównej mierze od miejsca jej występowania. Innymi czynnikami mającymi wpływ na jej skład są głębokość złoża czy miejsce eksploatacji. Gatunki ropy zawierają od 30 do 80% alkanów, różne ilości cykloalkanów oraz węglowodorów aromatycznych. Głównymi składnikami ropy naftowej są następujące węglowodory:
  • nasycone węglowodory parafinowe (homologi metanu),
  • małe ilości węglowodorów oleinowych (homologi etylenu),
  • nasycone węglowodory cykliczne (węglowodory naftenowe, pochodne cyklopentanu i cykloheksanu)
  • węglowodory aromatyczne (pochodne benzenu C6H6).
Skład pierwiastkowy surowej ropy jest następujący:
węgiel (C): 82 – 87%
wodór (H): 10 – 14%
tlen (O): 0,1 – 1,5% (niekiedy do 7%)
azot (N): 0,01 – 2,2%
siarka (S): 0,01 – 3%

Właściwości

Barwa: od żółtej, poprzez brązową do czarnej
Gęstość :  0,73 – 1,03 g/cm3/20 oC.
Zakres początkowej temperatury wrzenia:  30 : 125 oC  
Temperatura płynności:  -35 : +7 oC
Rozpuszczalność w wodzie:  nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych:  rozpuszcza się
Zawartość siarki ( S ) w % wagowych:  0,80 – 15
Zawartość wosku w procentach wagowych:  5 – 12
Zawartość asfaltów w procentach wagowych:  0,05 – 3
Wartość opałowa kcal/kg:  9000 – 11500

Według najbardziej prawdopodobnej teorii ropa naftowa powstała w wyniku rozkładu rozmaitych szczątków roślinnych i zwierzęcych z udziałem bakterii anaerobowych, w warunkach beztlenowych. Występuje w złożach i skałach osadowych, głównie wapieni, piaskowców i margli. Jej złoża pochodzą z różnych epok geologicznych. Udokumentowane światowe zasoby ropy naftowej wynoszą około 180 miliardów ton, a jej roczne wydobycie to około 3,5 miliarda ton

Ropa naftowa jest wykorzystywana nie tylko w energetyce w której odgrywa czołową rolę, ale także jest cenionym surowcem przemysłu chemicznego.

Po wydobyciu i mechanicznym oczyszczeniu ropy naftowej następuje jej przetworzenie. W przemyśle chemicznym wyróżnia się dwa najważniejsze sposoby przetwarzania  węglowodorów: kraking termiczny i katalityczny oraz izomeryzację, czyli tzw. reforming.

Ropa naftowa Wasze opinie

2×2 =