Eszkola

Złoża ropy naftowej na szelfie Morza Bałtyckiego

Szelfy są podwodnymi równinami przybrzeżnymi o budowie geologicznej podłoża analogicznej do budowy przyległego lądu. Są one najbardziej dostępnym do badań fragmentem dna oceanu światowego. Tu też występuje największa różnorodność surowców mineralnych w oceanie. 

Do głębokości 6 km zalegają kolejno: osadowe skały kredy, osadowe skały mezozoiczne z przewarstwieniami permu, skały paleozoiczne i skały prekambryjskie
Złoża bituminów, w tym właśnie ropy naftowej, zlokalizowane są w przewarstwieniach permskich, na głębokości od 2 do 5 km.
Prace poszukiwawcze  węglowodorów na obszarze morskim Rzeczypospolitej zaczęły się już w 1975 roku.
Pierwszym etapem pracy była dogłębna analiza posiadanego archiwalnego materiału geologicznego, pochodzącego z wierceń i opracowań lądowych.
Do chwili obecnej, w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego znaleziono 4 złoża ropy naftowej.
Zasobność polskich złóż szacuje się na około 50 mln ton.
Ocenia się, że ich eksploatacja potrwa około 30 lat.

Na obszarze Bałtyku południowego eksploatowane są trzy złoża ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego: w polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej - złoże B3 z platformą eksploatacyjną „Baltic Beta” i złoże B8 z platformą eksploatacyjną „Petrobaltic” oraz w rosyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, w obszarze złoża ropy naftowej Krawcowskoje - złoże o symbolu D-6
W sektorze niemieckim Bałtyku występuje złoże Heringsdorf, o dużej zawartości gazu.
Na Gotlandii, w sektorze szwedzkim występuje złoże Rutemyr o maleńkich zasobach rzędu 250 tys. ton.
W części wschodniej Bałtyku, na obszarze ok. 20 tys. km 2 – sektory Estonii, Litwy, Łotwy oraz Rosji znajdują się dość bogate złoża, których zasobność szacuje się na ok. 50 mln ton.
Obecnie największym odkrytym złożem jest B23, które znajduje się w terenie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
Jest ono na tyle duże, że Szwecja wznowiła poszukiwania ropy blisko polskich obszarów koncesyjnych, które były zawieszone od 1987 roku.
Jedyną spółką posiadającą prawa do wydobycie w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku jest LOTOS SA.
 

Złoża ropy naftowej na szelfie Morza Bałtyckiego Wasze opinie

5×7 =

Oprócz złoża ropy naftowej na szelfie morza bałtyckiego może Ci się przydać