Eszkola

Ujścia rzek – rodzaje

Ujściem rzeki jest miejsce, w którym kończy ona swój bieg, czyli wpada do morza bądź oceanu. 
Jeżeli ujście ma pojedynczy bieg, ale się rozrasta i przyjmuje kształt lejka jest to ujście lejkowate inaczej estuarium. Jest ono erodowane (niszczone) przez przypływy.
Jeżeli natomiast ujście jest rozgałęzione nazywane jest deltą. Powstaje podczas akumulacji materiału niesionego przez rzekę.