Eszkola

Ujścia rzek – rodzaje

Ujściem rzeki jest miejsce, w którym kończy ona swój bieg, czyli wpada do morza bądź oceanu. 
Jeżeli ujście ma pojedynczy bieg, ale się rozrasta i przyjmuje kształt lejka jest to ujście lejkowate inaczej estuarium. Jest ono erodowane (niszczone) przez przypływy.
Jeżeli natomiast ujście jest rozgałęzione nazywane jest deltą. Powstaje podczas akumulacji materiału niesionego przez rzekę. 
 

Ujścia rzek Wasze opinie

5×3 =