Eszkola

Surowce mineralne – metody eksploatacji

Surowce mineralne są usytuowane albo pod powierzchnią Ziemi albo na jej powierzchni w różnych formach. Mają one różne kształty, wielkości i zalegają na różnych głębokościach z tego względu istnieje potrzeba dobrania odpowiedniej metody ich wydobycia, aby było ono rentowne. 
Wśród metod można wyróżnić metodę odkrywkową, głębinową, otworową, górniczą oraz odwierty pionowe. 

Metoda odkrywkowa:
charakteryzuje się wykonywanie wszelkich prac związanych z wydobyciem kopalin na powierzchni ziemi. Istotnym jest fakt, że wydobywany surowiec musi zalegać stosunkowo płytko. 

Metoda głębinowa:
jest wykorzystywana do wydobywania kopalin zalegających głęboko pod powierzchnią. Zajmują małą powierzchnię, z tego względu jest możliwa eksploatacja kopalin na terenach zurbanizowanych. 

Metoda otworowa:
polega na wierceniu otworów, do których są wprowadzane rury. Przez nie wpuszcza się wrzącą wodę razem ze sprężonym powietrzem, które roztapiają kopalinę. 

Odwierty pionowe/ wiertnicze:
powstają w celu wydobycia płynnych kopalin, takich jak ropa naftowa lub gaz ziemny. 
 

Surowce mineralne Wasze opinie

2×2 =
  • Z Zenek 11.10.2022

    Świetne