Eszkola

Surowce energetyczne – wykorzystanie

Surowce energetyczne charakteryzują się tym, że podczas ich spalania uzyskuję się energię cieplną, która może być dalej przetwarzana na inne rodzaje energii. Są nimi ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny
Ich cena na rynku światowym jest uzależniona od globalnej koniunktury gospodarczej, wzrostu i spadku produkcji, a także od stopnia rozwoju nowych technologii. 
Wszystkie surowce energetyczne mają szerokie zastosowanie w przemyśle, ponieważ pozyskiwana z nich energia jest podstawą każdej innej produkcji. 
Ropa naftowa wykorzystywana jest głównie w przemyśle petrochemicznym, który jest związany z przetwórstwem półproduktu wydobywanego w rafinerii. Uzyskuje się wtedy z niej benzynę, naftę, oleje napędowe i opałowe, parafiny, smary, asfalty, wazeliny
Gaz ziemny ma dużą wartość opałową, spala się równomiernie ze względu na stały skład chemiczny, nie wytwarzając dymu i popiołu. Dodatkowo istnieje możliwość regulowania ilości jego dopływu. Jest wykorzystywany na szeroką skalę w gospodarstwach domowych, do produkcji energii elektrycznej, jako paliwo do silników, w przemyśle chemicznym.
Węgiel kamienny występuje w złożach tworząc zagłębia węglowe. Stanowi jeden z najważniejszych paliw gospodarki światowej i nośnik energii wykorzystywany w wielu elektrowniach, hutach żelaza jak również i podstawowy surowiec do ogrzewania gospodarstw domowych. 
Węgiel brunatny również stanowi podstawowe źródło energii pierwotnej, przy czym jest najtańszym spośród wszystkich wymienionych. Wykorzystuje się go w produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. Istotnym mankamentem tego surowca jest jego kruchość, dlatego muszą one być zlokalizowane w pobliżu miejsca wydobycia i nie podlega wymianie międzynarodowej. 
 

Surowce energetyczne Wasze opinie

8+9 =

Oprócz surowce energetyczne może Ci się przydać