Eszkola

Surowce budowlane – wykorzystanie

Do surowców budowlanych zaliczany jest beton, cement, kamienie budowlane i piaski posadzkowe
Beton powstaje w wyniku zmieszania cementu, kruszywa i wody. Niekiedy dodaje się również różnego rodzaju domieszki.. Wyróżnia się betony o stanie suchym, betony lekkie i betony ciężkie. Podstawą klasyfikacji jest ich gęstość. Lekkie są bardzo porowate, dlatego wytwarza się je z kruszyw takich jak popiołoporyt, keramzyt, węgloporyt, ciężkie natomiast z barytu, magnetytu, żelazofosforu, ołowiu. Istnieje również beton komórkowy powstały z piasku kwarcowego lub popiołów, wapnia palonego, wody i aluminium. 
Cement jest materiałem scalającym. Otrzymuje się go ze zmieszania drobno zmielonych skał węglanowych, takich jak wapienie i margle z surowcami żelozonośnymi. Mieszanka musi zostać poddana spiekaniu w piecu obrotowym osiągającym temperaturę około 1400 ͦC. Często dodaje się również gips czy anhydryt. Obecnie produkcja cementu opiera się o właściwości przewodnie, czyli na przykład szybkie twardnienie, wysoka wytrzymałość, kolor, odporność, wodoszczelność. 
Kamienie budowlane i drogowe to skały pochodzenia magmowego, metamorficznego i osadowego, które są bardzo odporne na działanie czynników klimatycznych, takich jak niskie temperatury powietrza, duża wilgotność oraz wytrzymałe na ściskanie i ścieranie. Produkowane są z nich bloki, płyty, elementy ścienne, kostki, krawężniki, kamienie murowe oraz kruszywa łamane. 
Najważniejszymi skałami budowlanymi są granity, marmury, wapienie, piaskowce. 
Piaski posadzkowe są piaskami kwarcowym niezanieczyszczonymi chemicznie. Oznacza to, że mają w sobie aż do 80% dwutlenku krzemu. 
 
 

Surowce budowlane Wasze opinie

9-1 =