Eszkola

Gips i anhydryt - złoża

Gips i anhydryt są siarczanami wapnia i towarzyszą osadom solnym.

Gips jest bezbarwnym lub białym i przeźroczystym minerałem. Powstaje wskutek krystalizacji z roztworów morskich oraz po uwodnieniu anhydrytu lub wskutek wietrzenia siarczków. Tworzy kryształy o pokroju tabliczkowatym lub słupkowatym, ma dobrą łupliwość
Anhydryt jest przyjmuje barwy białe, szarawe, niebieskie lub ciemnoszare, niekiedy bywa też bezbarwny i przeźroczysty. Jest kruchy, o nierównym przełamie. Powstaje wskutek ewaporacji morskiej.

Gipsy i anhydryty tworzą następujące typy złóż:
- osadowe w formacjach solonośnych powstałe wskutek ewaporacji 
- gipsowe powstałe w z uwodnienia anhydrytu
- czapy gipsowe nad złożami solnymi
- powstałe wskutek metasomatycznego oddziaływania wód zawierających anion siarczanowy na wapienie.

Występowanie złóż gipsu i anhydrytu:
- zachodnie zbocze gór Ural
- Irak
- Iran
- Indie
- Afryka
- Australia
- Niemcy
- Wielka Brytania
- Hiszpania
- Włochy
- USA
- Kanada

Złoża gipsu i anhydrytu w Polsce:
- Wielkopolska
- Górny Śląsk
- Dolny Śląsk
- Kujawy

Gips i anhydryt stosowane są w przemyśle chemicznym jako surowce siarkonośne do produkcji kwasu siarkowego, jak również w przemyśle budowlanym. 
 

Gips i anhydryt Wasze opinie

6-1 =