Eszkola

Typy mórz

Morze jest odizolowaną częścią oceanu, dzięki wyspom, półwyspom. Rzadziej izolacja następuje wskutek występowania progów skalnych lub podwodnych grzbietów. Poszczególne morza są wydzielane na podstawie swoistego klimatu i ustroju hydrologicznego, czyli cech fizycznych i chemicznych. 

Ze względu na stopień izolacji od oceanu wyróżniamy:
morza otwarte – posiadają bezpośrednie połączenie z oceanami, gdzie następuje swobodna wymiana wód powierzchniowych i głębinowych
morza półzamknięte – są oddzielone od oceanu wyspami, półwyspami lub progami podwodnymi, co w znacznym stopniu utrudnia wymianę wód głębinowych
morza zamknięte – są całkowicie izolowane od oceanu, nie zachodzi żadna wymiana ani wód powierzchniowych ani wód głębinowych, dlatego charakteryzuje się wysokim zasoleniem. 

Ze względu na rodzaj położenia wyróżniamy:
morza przybrzeżne zlokalizowane zazwyczaj w strefie szelfu i oddzielone od oceanu łańcuchem wysp lub półwyspem, co umożliwia swobodną wymianę wód z oceanem, zwykle mają duże powierzchnie 
morza śródlądowe – połączone z oceanem cieśninami, mogą być zlokalizowane między różnymi  kontynentami (międzykontynentalne), lub otoczone przez jeden kontynent (wewnątrzkontytnentalne lub śródkontynentalne)
morza międzywyspowe są położone między wyspami.
Części mórz lub oceanów wcinające się w głąb lądu, otoczone nim z trzech stron w postaci półwyspu nazywane są zatokami. Wymiana wód jest umożliwiona dzięki cieśninom lub połączeniu z oceanem lub morzem. 

Typy mórz Wasze opinie

5-2 =