Eszkola

Minerały skałotwórcze - budowa i przykłady

Minerały skałotwórcze to wszystkie pierwiastki w stałym stanie skupienia, które w głównym stopniu budują skorupę ziemską. Mogą to być również mieszaniny pierwiastków lub ich związki. Powstały one podczas naturalnych procesów na powierzchni Ziemi lub w jej wnętrzu. Mają ściśle określoną i uporządkowaną budowę wewnętrzną, co oznacza że atomy, które je budują są rozmieszczone w ściśle określony sposób.
Ponad 80% skał budują krzemiany i glinokrzemiany. 
Krzemiany są zbudowane z jednego atomu krzemu (Si4) i czterech atomów tlenu (O2) tworząc czworościan foremny, czyli tetraedr. Krzem może być zastąpiony przez glin (Al.) i wtedy powstaje glinokrzemian. Powstałe czworościany łączą się w różny sposób, tworząc różne ustawienia. 

Do krzemianów i glinokrzemianów należą między innymi kwarc, skalenie, pirokseny, amfibole, łyszczyki (muskowit i bioty), oliwiny, kaolin, montmoryllonit, zeolity.
Każdy minerał można opisać na podstawie właściwości fizycznych takich jak barwa, przeźroczystość, rysa, łupliwość, twardość, połysk.
Kwarc bez domieszek jest bezbarwny, z tłustym połyskiem, niełupliwy, o słupkowym kształcie. Jest bardzo twardy (7 w skali Mohsa).

Minerały skałotwórcze

źródło: pixabay.com

Skalenie (np. plagioklazy) są prawie identyczne jak kwarc, ale w odróżnieniu od niego są łupliwe (łatwiej pękają) i mają o 0,5 mniejsza twardość. Mogą również przybierać białawą barwę.

Minerały skałotwórcze 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skale%C5%84#/media/Plik:Microcline.jpeg

Pirokseny przybierają barwy od zielonych po czarne, ze szklistym połyskiem. Kształtem tworzą krótkie słupki, mają doskonałą łupliwość, ale są zbite i ciężko je rozdzielić. Mają twardość na poziomie 6 w skali Mohsa.
Amfibole są prawie takie same jak pirokseny, z tą różnicą, że tworzą krótkie słupki.

Minerały skałotwórcze

źródło: flickr.com

Biotyt jest szarawy lub czarny, bardzo łupliwy z metalicznym połyskiem i blaszkowatym kształtem. Ma niską twardość (2,5- 3 w skali Mohsa). 
Muskowit może przybierać srebrzystobiałe barwy ze szklistym, metalicznym połyskiem. Ma blaszkowaty kształt i doskonałą łupliwość. Twardość na poziomie 2 w skali Mohsa (miękki).

Minerały skałotwórcze

źródło: https://commons.wikimedia.org

Oliwiny są zielone lub żółtawozielone, nie są łupliwe, przez co zbite, swym kształtem tworzy jakby grube tabliczki. Ma twardość na poziomie 6 w skali Mohsa.

Minerały skałotwórcze

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Olivine_%28peridot%29.jpg

Kaolinit jest bardzo łatwo łupliwy, kruchy (twardość 2 w skali Mohsa) i giętki, zabarwiony na biało. Powstaje w wyniku niszczenia skaleni.

Minerały skałotwórcze

Źródło: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kaolinite.jpg

Montmorylonit powstaje na skutek niszczenia wcześniej powstałych skał. Jest bardzo miękki (twardość 1,5 w skali Mohsa) o doskonałej łupliwości. 

Minerały skałotwórcze

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Montmorylonit#/media/Plik:Mineraly.sk_-_montmor.jpg

Minerały skałotwórcze Wasze opinie

3×2 =