Eszkola

Gospodarka oparta na wiedzy - cechy

Gospodarka oparta na wiedzy to zbiór przemysłów zaawansowanych technologii jak na przykład informatyka czy telekomunikacja, czyli  gospodarka bazująca bezpośrednio na produkcji, dystrybucji i stosowaniu wiedzy i informacji. 
Polega ona na stopniowym przejściu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki wykorzystującej potencjał wiedzy i informacji.
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy związany jest z rozwojem gospodarczym, więc także z rozwojem ludzkości. Każda kolejna rewolucja przemysłowa powodowała powstawanie coraz to nowszych sprzętów i ulepszenia już istniejących. 
Bardzo dynamiczny rozwój gospodarki opartej na wiedzy nastąpił z początkiem produkcji sprzętów elektronicznych oraz rozwojem sieci cyfrowych i Internetu. Dzięki temu minimalizowano czas przepływu informacji. 
Społeczeństwo żyjące w gospodarce opartej na wiedzy to w dużej mierze społeczeństwo informacyjne, które charakteryzuje się wysokim stopniem ingerencji mediów, dominacją środków produkcji informacji nad przekazywanymi treściami, uzależnieniem życia społecznego od produkcji informacji oraz ich otrzymywania. 
W tej gospodarce towarem jest wiedza, która jest najważniejszym czynnikiem produkcji.  
 

Gospodarka oparta na wiedzy Wasze opinie

9-2 =