Eszkola

Reakcje homogeniczne i heterogeniczne definicja i właściwości

Homo- i heterogeniczność reakcji odnosi się do ilości faz (stanów skupienia), w jakich przebiegają. Reakcje homogeniczne (inaczej jednorodne) to te przebiegające w jednej fazie – substraty i produkty mają ten sam stan skupienia. Przykładem reakcji homogenicznej jest:

SO2(g) + O2(g) → SO3(g)

Reakcje heterogeniczne to takie zachodzące wyłącznie na granicy faz – reagenty nie występują w jednym stanie skupienia. Przykładem reakcji heterogenicznej jest:

AgNO3(aq) + HCl(aq)  AgCl(s) + HNO3(aq)

Podział na reakcje homo- i heterogeniczne mają znaczenie w kinetyce reakcji.

Reakcje homogeniczne i heterogeniczne Wasze opinie

6-4 =

Oprócz reakcje homogeniczne i heterogeniczne może Ci się przydać