Eszkola

Kwas węglowy definicja i właściwości

Kwas węglowy (wzór sumaryczny – H2CO, poprawniej – CO2 *H2O) jest nieorganicznym związkiem chemicznym, zaliczanym do kwasów tlenowych. Jest kwasem słabym i bardzo nietrwałym. Jego masa molowa wynosi 62,02 g/mol.

Kwas węglowy

Kwas węglowy można teoretycznie otrzymać przez rozpuszczenie dwutlenku węgla w wodzie, jednakże stała równowagi tej reakcji jest bardzo silnie przesunięta w stronę substratów, co sprawia, że ilość uzyskanego kwasu jest niewielka. W warunkach standardowych (tj. temp. - 273,15 K, ciśnienie - 105 Pa) kwas węglowy występuje jedynie w postaci bardzo rozcieńczonych roztworów wodnych.

H2O + CO2 ⇌ H+ + HCO−3

Wodne roztwory kwasu stają się stabilne pod ciśnieniem ok. 24 tys. atmosfer i temperaturze powyżej 97 °C. Kwas jest również stabilny w formie stałej w bardzo niskich temperaturach oraz w formie gazowej do -30 ºC.

Kwas węglowy ulega dwustopniowej dysocjacji:

H2CO3 ⇌ HCO−3 + H+
HCO−3 ⇌ CO2−3 + H+

Kwas węglowy tworzy z metalami trwale solewęglany (MeCO3) i wodorowęglany (MeHCO3).

W przemyśle spożywczym kwas węglowy wykorzystywany jest (obok kwasu ortofosforowego) do produkcji napojów gazowanych.

Kwas węglowy Wasze opinie

6-1 =