Eszkola

Izomeria w alkinach definicja i właściwości

Alkiny (ogólny wzór sumaryczny - CnH2n-2) jest to grupa węglowodorów nienasyconych, które posiadają jedno wiązanie potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−). 

Alkiny podobnie jak alkany i alkeny tworzą izomery strukturalne, różniące się położeniem podstawników lub położeniem wiązania potrójnego. 

Izomeria w alkinach

W alkinach nie występuje natomiast izomeria geometryczna cis-trans (E-Z), typowa dla związków organicznych z wiązaniem podwójnym. Przyczyną jest brak możliwości posiadania dwóch różnych podstawników przy węglach tworzących wiązanie potrójne.

Izomeria w alkinach Wasze opinie

7×6 =