Eszkola

Metody otrzymywania alkenów definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

1. Dehydratacja alkoholi – należąca do reakcji eliminacji, w których pojedynczy substrat rozdziela się na dwa produkty. Alkohol przechodzi w alken w wyniku odłączenia cząsteczki wody. Przykładem jest reakcja powstania etenu z alkoholu etylowego przeprowadzana najczęściej, przepuszczając pary alkoholu nad rozgrzanym tlenkiem glinu. Reakcja ta przebiega następująco:
 
\(CH_3 – CH_2 – OH  \xrightarrow[temp.]{Al_2O_3} CH_2 ═ CH_2  + H_2O\)

2. Dehydrohalogenacja będąca również reakcją eliminacji. Polega na działaniu silnymi zasadami na chlorowcopochodne alkanów. Najczęściej używaną do tego typu reakcji zasadą jest wodorotlenek potasu KOH, rozpuszczana w alkoholu etylowym. Na przykład działając alkoholowym roztworem wodorotlenku potasu na chloroetan można otrzymać eten:
 
\(CH_3 – CH_2 – Cl    +    KOH  \xrightarrow{alkohol} CH_2 ═ CH_2  +  KCl  +  H_2O\)

3. Piroliza czyli rozkład termiczny węglowodorów nasyconych. W ten sposób otrzymuje się alkeny na skalę przemysłową. Otrzymane produkty rozdziela się stosując destylację w niskiej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. W ten sposób można otrzymać na przykład etylen z rozkładu butanu przeprowadzonego w odpowiednich warunkach:
 
\(CH_3 – CH_2 – CH_2 – CH_3  \xrightarrow{kat.}    CH_2 ═ CH_2   +  CH_3 – CH_3\)

4. Uwodornienie alkinów, np. reakcja uwodornienia etynu w obecności katalizatora w wyniku której powstaje eten:
 
\(CH ≡ CH   +  H_2   \xrightarrow{kat.}  CH_2 ═ CH_2\)

 

5. Jednoczesna eliminacja dwóch atomów chlorowca położonych przy sąsiednich atomach węgla. Reakcja ta ma najmniejsze znaczenie w reakcjach eliminacji. Atomy chlorowca można usunąć z cząsteczki chlorowcopochodnej działając na nie dwuwartościowym metalem. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując dwuwartościowy cynk:
 

Metody otrzymywania alkenów Wasze opinie

7×2 =