Eszkola

Potencjały normalne wybranych półogniw

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Potencjały normalne wybranych półogniw

Półogniwo jest to przewodnik metaliczny (faza I) zanurzony w roztworze elektrolitu lub w innym środowisku (faza II) umożliwiającym przepływ ładunku pzrez granicę dwóch faz składających się w półogniwo. Potencjału półogniwa nie można zmierzyć bezpośrednio, natomiast można zmierzyć różnicę potencjału między półogniwem a innym układem o znanym (bądź umownie przyjętym) potencjale. Dlatego oznacza się je względem potencjału normalnej elekrody wodorowej, czyli elektrody pracującej w standardowych warunkach (p =1013 hPa, T=298 K).

Reakcja połówkowa redukcji
Eo [V]
\(Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li\) -3,05
\(Rb ^+ + e^- \rightleftharpoons Rb\) -2,93
\(K^+ +e^- \rightleftharpoons K\) -2,93
\(Ra^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ra\) -2,92
\(Cs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs\) -2,92
\(Ba^{2+}+ 2 e^- \rightleftharpoons Ba\) -2,91
\(Sr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sr\) -2,89
\(Ca^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ca\) -2,87
\(Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na\) -2,71
\(La^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons La\) -2,52
\(Ce^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Ce\) -2,48
\(Mg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mg\) -2,36
\(Be^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Be\) -1,85
\(U^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons U\) -1,79
\(Al^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Al\) -1,66
\(Ti^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ti\) -1,63
\(V^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons V\) -1,19
\(Mn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mn\) -1,18
\(Cr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cr\) -0,91
\(Te + 2 e^- \rightleftharpoons Te^{2-}\) -0,84
\(2 H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-\) -0,83
\(Cd(OH)_2 + 2 e^- \rightleftharpoons Cd+ 2OH^-\) -0,81
\(Zn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn\) -0,76
\(Cr^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Cr\) -0,74
\(Se + 2 e^- \rightleftharpoons Se^{2-}\) -0,67
\(U^{4+} +  e^- \rightleftharpoons U^{3+}\) -0,61
\(O_2 +  e^- \rightleftharpoons O^{2-}\) -0,56
\(Ga^+ +  e^- \rightleftharpoons Ga\) -0,53
\(In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In^{2+}\) -0,49
\(S + 2 e^- \rightleftharpoons S^{2-}\) -0,48
\(Fe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe\) -0,44
\(In^{3+} + 2 e^- \rightleftharpoons In^+\) -0,44
\(Cr^{3+} +  e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}\) -0,41
\(In^{2+} + e^- \rightleftharpoons In^+\) -0,40
\(Cd^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cd\) -0,40
\(Ti^{3+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{2+}\) -0,37
\(PbSO_4 + 2 e^- \rightleftharpoons Pb + SO_4^{2-}\) -0,36
\(In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In\) -0,34
\(Tl^+ +   e^- \rightleftharpoons Tl\) -0,34
\(Co^{2+}  +2e^- \rightleftharpoons Co\) -0,28
\(V^{3+} +  e^- \rightleftharpoons V^{2+}\) -0,26
\(Ni^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ni\) -0,23
\(AgI + e^- \rightleftharpoons Ag + I^-\) -0,15
\(In^+ + e^- \rightleftharpoons In\) -0,14
\(Sn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn\) -0,14
\(Pb^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb\) -0,13
\(O_2 + H_2O +  2 e^- \rightleftharpoons HO^-_2 + OH^-\) -0,08
\(Fe^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Fe\) -0,04
\(2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_2\) 0,00
\(Ti^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{3+}\) +0,00
\(NO_3^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons NO_2^- + 2OH^-\) +0,01
\(AgBr +  e^- \rightleftharpoons Ag + Br^-\) +0,07
\(Cu^{2+} +  e^- \rightleftharpoons Cu^+\) +0,15
\(Sn^{4+} +  2 e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}\) +0,15
\(SO_4^{2-} + 4 H^- +  2 e^- \rightleftharpoons H_2SO_3 + H_2 O\) +0,17
\(Bi^{3+} +  3 e^- \rightleftharpoons Bi\) +0,20
\(AgCL +   e^- \rightleftharpoons Ag + Cl^-\) +0,22
\(Hg_2Cl_2  +   2e^- \rightleftharpoons 2 Kg + 2Cl^-\) +0,27
\(Cu^{2+} +   2 e^- \rightleftharpoons Cu\) +0,34
\(Hg_2Cl_2  +   2e^- \rightleftharpoons 2 Hg + 2Cl^-\) +0,27
\(ClO_4^- +  H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- + 2OH^-\) +0,36
\(O_2 +  2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons 4 OH^-\) +0,40
\(Ni(OH)_3 +  e^- \rightleftharpoons Ni(OH)_2 + OH^-\) +0,49
\(Cu^+  +   e^- \rightleftharpoons Cu\) +0,52
\(I_3^-  +  2 e^- \rightleftharpoons 3 I^-\) +0,53
\(I_2 +  2 e^- \rightleftharpoons 2 I^-\) +0,54
\(MnO_4^-  +   e^- \rightleftharpoons MnO_4^{2-}\) +0,56
\(MnO_4^- + 2H_2O + 2  e^- \rightleftharpoons MnO_2 + 4OH^-\) +0,60
\(BrO^- + H_2O + 2  e^- \rightleftharpoons Br^- + 2OH^-\) +0,76
\(Fe^{3+} +  e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}\) +0,77
\(AgF +  e^- \rightleftharpoons Ag + F^-\) +0,78
\(Hg_2^{2+} +  2 e^- \rightleftharpoons 2 Hg\) +0,79
\(NO_3^- +2 H^+  +  e^- \rightleftharpoons NO_2 +H_2O\) +0,80
\(Ag^+ +  e^- \rightleftharpoons Ag\) +0,80
\(Hg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg\) +0,85
\(ClO^- + H_2O + 2  e^- \rightleftharpoons Cl^- +2 OH^-\) +0,89
\(2 Hg^{2+} + 2  e^- \rightleftharpoons Hg_2^{2+}\) +0,92
\(NO_3^- +4 H^+  + 3  e^- \rightleftharpoons NO + 2H_2O\) +0,96
\(Pu^{4+}  +   e^- \rightleftharpoons Pu^{3+}\) +0,97
\(Br_2 +  2 e^- \rightleftharpoons 2 Br^-\) +1,09
\(Pt^{2+} + 2  e^- \rightleftharpoons Pt\) +1,20
\(O_2 + 4H^+ + 4  e^- \rightleftharpoons 2 H_2O\) +1,23
\(MnO_2 + 4 H^+  + 2  e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2 H_2O\) +1,23
\(ClO_4^- +2 H^+  + 2  e^- \rightleftharpoons ClO_3^- +H_2O\) +1,23
\(O_3 +H_2O  + 2  e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 OH^-\) +1,24
\(CrO_7^{2-} + 14 H^+ + 6  e^- \rightleftharpoons 2 Cr^{3-} +7 H_2O\) +1,33
\(Cl_2 + 2  e^- \rightleftharpoons 2 Cl^-\) +1,36
\(Au^{3+} + 3  e^- \rightleftharpoons Au\) +1,40
\(MnO_4^- +8 H^+  + 5  e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O\) +1,51
\(Mn^{3+} +  e^- \rightleftharpoons Mn^{2+}\) +1,51
\(2 HBrO +2 H^+  + 2  e^- \rightleftharpoons Br_2 + 2 H_2O\) +1,60
\(Ce^{4+} +  e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}\) +1,61
\(2 HClO +2 H^+ + 2  e^- \rightleftharpoons Cl_2 + 2 H_2O\) +1,63
\(Pb^{4+}  + 2  e^- \rightleftharpoons Pb^{2+}\) +1,67
\(Au^+ +  e^- \rightleftharpoons Au\) +1,69
\(H_2O_2 +2 H^+ +  2e^- \rightleftharpoons 2 H_2O\) +1,78
\(Co^{3+} +  e^- \rightleftharpoons Co^{2+}\) +1,81
\(Ag^{2+} +  e^- \rightleftharpoons Ag^+\) +1,98
\(S_2O_8^{2-} +  2 e^- \rightleftharpoons 2 SO_4^{2-}\) +2,05
\(O_3 +2 H^+  + 2  e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 H_2O\) +2,07
\(F_2 + 2  e^- \rightleftharpoons 2 F^-\) +2,87
\(H_4XeO_6 +2 H^+ + 2  e^- \rightleftharpoons XeO_3 + 3H_2O\) +3,00
\(AgCL +   e^- \rightleftharpoons Ag + Cl^-\)
ółogniwo stanowi układ składający się z metalu zanurzonego do roztworu jego soli. Potencjału półogniwa nie można zmierzyć bezpośrednio, można natomiast zmierzyć różnicę potencjału między półogniwem a innym układem o znanym lub umownie przyjętym potencjale. Takim układem jest elektroda wodorowa, której potencjał umownie przyjęto za równy zero. Elektroda wodorowa składa się z platyny pokrytej czernią platynową (bardzo subtelnie rozdrobniona platyna), która zanurzona jest w roztworze zawierającym jony wodorowe H+ o stężeniu 1 mol/dm3, oraz omywana jest strumieniem gazowego wodoru pod ciśnieniem 1013 hPa w temperaturze 25oC. Elektroda wodorowa stanowi układ odniesienia dla określenia potencjału każdego innego półogniwa.
p =1013 hPa, T=298 K

Opinie - Potencjały normalne wybranych półogniw

5-1 =