Eszkola

Aminokwasy - wzory i właściwości

Aminokwasy to grupa organicznych związków chemicznych, posiadająca równocześnie grupę karboksylową (-COOH, lub inną kwasową np. sulfonową –SO3H) oraz zasadową grupę aminową (-NH3). Każdy z aminokwasów posiada łańcuch boczny o innej budowie i składzie, co kształtuje ich właściwości chemiczne.

Nazwa aminokwasu Skrót/symbol Wzór Polarność łańcucha bocznego Charakter chemiczny Masa cząsteczkowa [Da] Zawartość  w białkach [%]
Glicyna Gly/G niepolarny obojętny 75,07 7,5
Alanina Ala/A niepolarny obojętny 89,09 9,0
Walina Val/V niepolarny obojętny 117,15 6,9
Leucyna Leu/L niepolarny obojętny 131,18 7,5
Izoleucyna Ile/I niepolarny obojętny 131,18 4,6
Prolina Pro/P niepolarny obojętny 115,13 4,6
Seryna Ser/S polarny obojętny 105,09 7,1
Treonina Thr/T polarny obojętny 119,12 6,0
Cysteina Cys/C polarny obojętny 121,15 2,8
Metionina Met/M niepolarny obojętny 149,21 1,7
Fenyloalanina Phe/F niepolarny obojętny 165,19 3,5
Tyrozyna Tyr/Y polarny obojętny 181,19 3,5
Tryptofan Trp/W niepolarny obojętny 280,22 1,1
Kwas asparaginowy Asp/D polarny kwasowy 132,10 5,5
Asparagina Asm/N polarny obojętny 133,12 4,4
Kwas glutaminowy Glu/E polarny kwasowy 147,13 6,2
Glutamina Gln/Q polarny obojętny 146,15 3,9
Lizyna Lys/L polarny zasadowy 146,19 7,0
Arginina Arg/R polarny zasadowy 174,20 4,7
Histydyna His/H polarny zasadowy 155,16 2,1