Eszkola

Właściwości chemiczne wodorotlenków definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wodorotlenki i ich wodne roztwory (zasady) to substancje, które dzięki swoim właściwościom biorą udział w wielu reakcjach chemicznych. Najważniejsze z nich to:

1) Reakcje kwasowo – zasadowe.

W reakcjach tych wodorotlenki (w roztworach wodnych) reagują z mocnymi kwasami bądź tlenkami kwasowymi. Reakcje kwasowo – zasadowe są charakterystyczne dla wszystkich wodorotlenków. Polegają one na tym, że wodorotlenek łączy się z kwasem tworząc sól i wodę.

wodorotlenek  +  kwas  Właściwości chemiczne wodorotlenków   sól   +  woda

Przykłady:
 • reakcja wodorotlenku sodu z kwasem azotowym (V)

  \(NaOH + HNO_3 \rightarrow NaNO_3 + H_2O\)

 • reakcja wodorotlenku żelaza (II) z chlorowodorem

  \(Fe(OH)_2 + 2HCL \rightarrow FeCl_2 + 2H_2O\)

 • reakcja wodorotlenku potasu z dwutlenkiem węgla

  \(2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O\)

2) Reakcje wymiany.

W reakcjach tych z wodorotlenków i soli otrzymujemy kolejny wodorotlenek i sól.

wodorotlenek I   +   sól I  Właściwości chemiczne wodorotlenków  wodorotlenek II   +   sól II

Przykład:
 • reakcja wodorotlenku potasu z siarczanem (VI) sodu

  \( 2KOH + Na_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2NaOH\)

3) Reakcje rozkładu termicznego.

Prawie wszystkie wodorotlenki są bardzo nietrwałe chemicznie. Reakcja rozkładu termicznego polega zatem na tym, że w odpowiednio wysokich temperaturach rozkładają się one do tlenku i wody. Przykłady:

Reakcja rozkładu wodorotlenku rtęci (II)

\(Hg(OH)_2 \rightarrow HgO + H_2O\)

Wśród wodorotlenków wyróżniamy wodorotlenki amfoteryczne, czyli takie, które charakteryzują się możliwością reagowania w roztworze wodnym zarówno z mocnymi kwasami, jak i mocnymi zasadami. Jeśli dany pierwiastek tworzy tlenek amfoteryczny to zazwyczaj jego wodorotlenek również wykazuje właściwości amfoteryczne. Przykładami takich wodorotlenków są: Zn(OH)2, Al(OH)3.

Właściwości chemiczne wodorotlenków Wasze opinie

6×5 =

Oprócz właściwości chemiczne wodorotlenków może Ci się przydać