Eszkola

Neon definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wstęp

Neon jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 10, zlokalizowanym w 18 (VIIIA) grupie układu okresowego (grupa helowców, gazów szlachetnych). Helowce wykazują najmniejszą aktywność spośród wszystkich znanych pierwiastków. Właściwość ta związana jest trwałością konfiguracji elektronowej 1s2 helu oraz konfiguracji elektronowej ns2p6 dalszych helowców. Jednoatomowe cząsteczki helowców oddziałują na siebie tylko słabymi siłami międzycząsteczkowymi.

Symbol Ne
Nazwa w jęz. angielskim neon
Nazwa w jęz. łacińskim neon
Stan skupienia gaz
Charakter chemiczny gaz szlachetny
Liczba atomowa 10
Masa atomowa [u] 20,179
Numer grupy, okres, blok energetyczny 18 (VIIIA), 2, p
Wartościowość 0
Konfiguracja elektronowa uproszczona [He] 2s22p6
Elektroujemność wg Paulinga -
Temperatura topnienia [oC]
-248,58
Temperatura wrzenia [oC]
-246,05
Gęstość  [g/cm3] 0,0009

Odkrycie i występowanie w przyrodzie i otrzymywanie

Neon został odryty w 1898 r. przez Williama Ramsaya i Morrisa Traversa jako składnik powietrza.

Zawartość neonu w zewnętrznych strefach Ziemi wynosi 12 · 10-7% wag. (drugie miejsce wśród helowców). Neon występuje w atmosferze, jego zawartość w suchym powietrzu wynosi 0,00161%.

Neon otrzymuje się przez frakcyjną destylację ciekłego powietrza.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Neon jest gazem bezbarwnym, bez smaku i zapachu, niepalnym i nietrującym. Słabo rozpuszcza się w wodzie i trudno się skrapla.

Neon to gaz o cząsteczkach jednoatomowych, bierny chemicznie. Dotychczas nie otrzymano żadnego trwałego związku chemicznego neonu.

Zastosowanie

Neonem napełnia się lampy jarzeniowe (kolor czerwony), fotodiody oraz żarówki o dużej mocy. Ciekły neon znalazł zastosowanie jako wydajniejszy środek chłodniczy od helu.

Izotopy

Neon składa się z trzech izotopów trwałych: 20Ne (90,48%), 21Ne (0,27%), 22Ne (9,25%), skład procentowy odnosi się do neonu pochodzenia atmosferycznego.


0,0090035

Neon Wasze opinie

2×4 =